Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thập Giá tình yêu

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Thập Giá tình yêu

 

Trên cao Thập Giá
Máu Chúa trào ra
Thêu dệt mùa hoa
Hồng ân cứu độ.

 

Thập Giá khơi mở
Bao la tình trời
Câu ca diệu vời
Những hòa vang mãi.

 

Tình yêu quảng đại
Chấp nhận thương đau
Thập Giá nhiệm mầu
Nào ai suy hiểu.

 

Lung linh tỏa chiếu
Thập Giá đẹp ngời
Cho con một đời
Đi trên đường mến.

 

Con luôn tìm đến
Thập Giá tình yêu
Câu kinh sớm chiều
Dâng niềm thờ kính.

 

**************

 

Nguồn Thánh ân

 

Mầu nhiệm Thập Giá ai đâu thấu hiểu

Chính mình Ngài đã nhận lấy thương đau

Máu lệ rơi những còn đó nhuốm màu

Chiều Ca-vê, Chúa dang tay chịu chết.

 

Thập Giá Chúa một tình yêu chất ngất

Nguồn Thánh ân mãi tuôn ra ngợp đầy

Ơn cứu độ trải muôn lối từ đây

Gọi trong con đi vào mùa hồng phúc.

 

Ân tình trời mãi bên con mọi lúc

Máu Thịt Ngài thành của lễ hiến dâng

Thánh Thể Ngài của ăn nuôi thế trần

Gọi trong con sớm tối mau tìm đến.

 

Thập Giá Chúa lâng lâng niềm cảm mến

Đã mở ra vinh phúc ngày phục sinh

Câu hoan ca rộn rã cõi Thiên Đình

Gọi trong con niềm tin yêu tín thác.

 

Thập Giá Chúa vươn cao đẹp câu hát

Muôn muôn đời đầy ắp tình yêu thương

Niềm vinh dự cho con trên bước đường

Gọi trong con nguyện ôm ghì vác lấy.

 

Giuse Trần Thế Tiến