Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Gioan Kim Khẩu, Miệng Vàng, làm truyền thông loan báo Tin Mừng Sự Thật.

 

 

Thánh Gioan Kim Khẩu, Miệng Vàng, làm truyền thông loan báo Tin Mừng Sự Thật.

See video