Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật 26 TN B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

 

Đáp ca: TV 18: https://www.youtube.com/watch?v=41R6uEvG49M

 

 

Hiệp lễ: Có biết bao điều: https://youtu.be/XccSX9BlgnA