Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca Lc 1, 46-55: https://www.youtube.com/watch?v=6Q8EgRzONOw&feature=youtu.beDâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến: https://www.youtube.com/watch?v=kyJZm7mX5OcHiệp Lễ: Tâm tình Xin vâng: https://youtu.be/PvGfTcsjkkAKết lễ: Lời Kinh Mân Côi: https://youtu.be/cJ4GApVwvXg