Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 27 TN B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca: TV 127: https://www.youtube.com/watch?v=JT6F31EnCTg
Hiệp lễ: Bài ca tình yêu. https://www.youtube.com/watch?v=ynmRRLAPocI