Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

11/10/2021

THỨ HAI TUẦN 28 TN
Lc 11,29-32

 

BỆNH SÍNH DẤU LẠ

“Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.”(Lc 11,29)

Suy niệm: Trong suốt sứ vụ công khai, Chúa Giê-su làm nhiều dấu lạ để minh chứng cho sứ vụ của Ngài và cũng để nâng đỡ đức tin của dân chúng. Tuy nhiên, trọng tâm và chủ đích của sứ vụ của Ngài không phải là ở các phép lạ mà là lời mời gọi hoán cải đời sống để đón nhận Nước Trời đã đến gần (x. Mc 1,15). Trong khi đó, dân Do Thái, hết lần này đến lần khác, chạy đến Chúa Giê-su để xin dấu lạ. Họ xem Chúa như một cỗ máy làm phép lạ, chứ không phải là Đấng cứu độ. Với não trạng ‘sính’ dấu lạ này, người Do Thái, dù đã tiếp xúc với Chúa, vẫn tiếp tục con đường lầm lạc mà không sám hối ăn năn. Chúa Giê-su cho họ biết chỉ có “dấu lạ Giô-na”, tức là cuộc Vượt Qua sinh ơn cứu độ của Người. Tuy nhiên, để thấy dấu lạ vĩ đại này, họ phải hoán cải đời sống như dân thành Ni-ni-vê xưa kia. Quả thật, chỉ khi hoán cái, người ta mới cảm nghiệm được dấu lạ mà thôi.

Mời Bạn: Nhiều Ki-tô hữu vẫn chưa thoát khỏi thái độ ‘sính’ phép lạ; việc chữa lành bệnh tật thần kỳ, với những ‘phép lạ’ giật gân, hay với những sứ điệp huyền bí nào đó. Ẩn đằng sau sự hiếu kỳ này là căn bệnh sính dấu lạ trong đời sống đức tin. Ki-tô giáo không phải là đạo ‘dấu lạ’, mà là chính Chúa Ki-tô. Do đó, sống đạo là theo sát gót Chúa Ki-tô, chứ không phải chăm chăm đi tìm kiếm các dấu lạ.

Sống Lời Chúa: Xin ơn hoán cải, để theo Chúa Ki-tô mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa giúp con loại thói thực dụng trong đời sống đạo, để con không mải mê tìm chúng nhưng say mê tìm Chúa mà thôi.