Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Album thánh ca của NS Nguyễn Ngọc Tiến

Tác giả: 
Nguyễn Ngọc Tiến

1. Chúa Xuân yêu thương

https://youtu.be/A4wLH-BvBv8

 

 

2. Con vẫn tin rằng

https://youtu.be/u2-OPnQChqc

 

 

3. Đường nào về với Chúa

https://youtu.be/Y8BO7NP1iUw

 

 

4. Đường Nào Về Với Chúa

https://youtu.be/vNKVMii0UBs

 

 

5. Album thánh ca

https://youtu.be/HTwW8-iVni4

 

 

6. Chúa làm người

https://youtu.be/Jy7rbHUd1ME

 

 

7. Tiếng chuông hòa bình

https://youtu.be/rvmQKeRzZuY

 

 

8. Tin yêu mình Người thôi

https://youtu.be/g-1Mb3bPul4

 

 

9. Dậy con nên nhân chứng

https://youtu.be/UHJY3uTzrrA

 

 

10. Trái tim tình yêu

https://youtu.be/o6hNoWd-eYo

 

 

11. Để chọn một Người tôi tin

https://youtu.be/n74lCyOgTGY

 

 

12. Ra khơi giữa lòng đời

https://youtu.be/PZSex89Qvng

 

 

13. Dâng Chúa gia đình và quê hương

https://youtu.be/-_2GZrEtN-w

 

 

14. Trái tim tình yêu

https://youtu.be/0kcUzgLQyKA