Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN 30 B Quanh Năm - TCMĐ

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

Đáp Ca Thánh Vịnh 125 - Chúa Đã Đối Xử Đại Lượng, https://youtu.be/6r5Fv3ggWsA




Ngài Gọi Con Đi - Khánh Nhật Truyền Giáo, https://youtu.be/YqzVEUyMSFk