Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐGH Phanxicô: Những hình thức công bố đức tin cũ sẽ không vươn tới những thế hệ mới

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

ĐGH Phanxicô: Những hình thức công bố đức tin cũ sẽ không vươn tới những thế hệ mới

 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến vấn đề tế nhị là làm thế nào để đem Tin Mừng đến các nền văn hóa khác mà không làm thay đổi hoàn toàn chúng. Đó là điều mà ngài gọi là “sự hòa nhập văn hóa.”

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Đây là ý nghĩa thực sự của sự hòa nhập văn hóa: đó là chúng ta có thể công bố Đức Kitô là Đấng Cứu Độ tôn trọng những điều chân, thiện, mỹ tồn tại trong mọi nền văn hóa và mọi xã hội, cũng như sự tiến triển liên tục của chúng.”

 

Ngài thừa nhận rằng điều đó không dễ dàng và những sai sót trong quá khứ đã tước đi sự phong phú thuộc nhiều truyền thống địa phương của Giáo hội. Ngài nói rằng những Kitô hữu đó đã quên mất ý nghĩa của từ “Công giáo.”

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Có rất nhiều cám dỗ muốn áp đặt phong cách sống của mình lên người khác, như thể đó là lối sống tiến hóa và hấp dẫn nhất. Và đây là ý nghĩa của việc tự gọi mình là người Công giáo, khi nói về Giáo hội Công giáo. Đó không phải là nhãn hiệu xã hội học để phân biệt bản thân chúng ta với những Kitô hữu khác. “Công giáo” là một tính từ có nghĩa là “phổ quát.”

 

Để lấy ví dụ về sự hội nhập văn hóa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến các tu sĩ Dòng Tên đã đến Trung Quốc và Ấn Độ: Matteo Ricci và Roberto de Nobili. Họ thích nghi với các truyền thống địa phương mà không từ bỏ Phúc Âm, làm cho việc truyền giáo của họ hiệu quả hơn. Sau đó, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu suy niệm.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Nếu chúng ta cố tình nói về đức tin như đã được thực hiện trong nhiều thế kỷ trước, thì chúng ta có nguy cơ không còn được sự thông hiểu bởi các thế hệ mới.”

 

Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào một nhóm tu sĩ hội truyền giáo Scalabrinian và cảm ơn họ về công việc phục vụ người di cư.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn