Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Album Từ Chốn Ngục Hình

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

01. Lời Kinh Nguyện Cầu – Nguyễn Hồng Ân

https://www.youtube.com/watch?v=inaVh7_K-XU

 

 

02. Cầu Cho Các Linh Hồn – Uyên Di

https://www.youtube.com/watch?v=SPzQYdtx7Ao

 

 

03. Kiếp Con Người – Minh Khoa

https://www.youtube.com/watch?v=FjZv5v7jElg

 

 

04. Maria Xin Mẹ Xót Thương – Cđ. Thiên Thanh

https://www.youtube.com/watch?v=hWMz4YV75W0

 

 

05. Giờ Chúa Đến – Thanh Hoài

https://www.youtube.com/watch?v=HaLZbMBPU60

 

 

06. Từ Chốn Ngục Hình – Thiên Kim + Ngọc Hùng

https://www.youtube.com/watch?v=XFMQPZ5fn1c

 

 

07. Giọt Lệ Sám Hối – Uyên Di

https://www.youtube.com/watch?v=z95WVBs3L4U

 

 

08. Về Miền Vĩnh Hằng – Bạch Yến + Long Vũ

https://www.youtube.com/watch?v=_iUNknXr0X0

 

 

09. Nếu Chúa Chấp Tội – Thùy Trinh

https://www.youtube.com/watch?v=OTlX5OcGhbM

 

 

10. Maria Nữ Vương Luyện Hình – Hoàng Kim

https://www.youtube.com/watch?v=-16y73Srq1g

 

 

11. Hãy Xin Lỗi Chúa – Thu Hiền

https://www.youtube.com/watch?v=Y4YiQUBkPfs

 

 

12. Lời Kinh Thống Hối – Thanh Hoài

https://www.youtube.com/watch?v=Xl4txurN9l0

 

 

13. Chúa Gọi Con Về - Khắc Thiệu

https://www.youtube.com/watch?v=OVEVKKthIXg

 

 

14.  Thân Tro Bụi – Nguyễn Hồng Ân

https://www.youtube.com/watch?v=-z9eJR3jSB8