Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật 31 TN B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp ca. TV 17. https://youtu.be/fK494MRrz7E
Hiệp lễ. Điều Răn Trọng Nhất. https://youtu.be/WkFUbfxqvOw