Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ Ngày 1 Và 2 Tháng 11

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

CÁC THÁNH NAM NỮ

Đáp Ca TV 23. https://www.youtube.com/watch?v=CnRboQ7NpBU&t=98s
Hiệp Lễ - Đâu chỉ là. https://www.youtube.com/watch?v=PnYckPHhLTs
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI


Đáp Ca TV 24. https://www.youtube.com/watch?v=0rTtb0v1w6I
Hiệp Lễ - Trước Nhan Ngài: https://www.youtube.com/watch?v=wA1jhGPucIM