Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

03/11/2021

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN
Lc 14,25-33

 

CẤP ĐỘ TRONG TÌNH YÊU

“Ai đến với tôi, mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,26)

Suy niệm: Đứa con như khúc ruột của cha mẹ mang nặng đẻ đau, thương còn không hết, lẽ nào cha mẹ lại có thể dứt bỏ con, con cái có thể dứt bỏ cha mẹ được! Thế mới biết, làm môn đệ Chúa Ki-tô đòi hỏi sự từ bỏ triệt để như thế nào. Đòi buộc rất cao nhưng đã một Áp-ra-ham quyết sát tế người con duy nhất của mình để vâng lệnh Chúa. Đáp lại Chúa đã cho người con ấy sống và trở thành tổ phụ của cả một dân tộc. Cũng đã có những vị tử đạo như thánh Si-mon Phan Đắc Hòa, khuyên các con đến thăm mình trong tù: “Cha yêu thương các con và hằng nhớ đến các con, nhưng cha phải yêu Chúa nhiều hơn, các con hãy vui lòng vâng ý Chúa, đừng buồn.” Người đáp lại tình yêu Chúa với cấp độ yêu thương đó, dù có bị ngược đãi, sẽ được Chúa ban lại “gấp bội đời này và sự sống vĩnh cửu đời sau” như lời Ngài đã hứa (Lc 18,30).

Mời Bạn: “Dứt bỏ cha mẹ, vợ con,…” để theo Đức Ki-tô là đừng để những mốt quan hệ đó trở thành hàng rào ngăn cản bước chân thực thi sứ mạng là môn đệ của Ngài; trái lại, đó là sự tự do thanh thoát nhìn thấy Chúa hiện diện nơi họ để họ được yêu thương “hết lòng, hết sức, hết trí khôn” trong tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Tâm niệm để xác tín: Mỗi lần tôi làm một hành vi bác ái cho một trong những anh em bé mọn nhất của Chúa đây là tôi làm cho chính Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa là Đấng đáng yêu mến trên hết mọi sự, để nhờ đó con có thể hết lòng phục vụ anh em vì nhận ra Chúa hiện diện nơi họ. Amen.