Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh ca phụng vụ CN 33 TN năm B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp ca: TV 15: https://youtu.be/QgIyAQjGR2A
Hiệp lễ: Chúa đã trao phó: https://www.youtube.com/watch?v=vbADNPmhTo8