Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

TV 125: https://youtu.be/yo5N9PrP79s
Hiệp Lễ 1. Máu chứng niềm tin : https://youtu.be/lINCFwaTvDo
Hiệp lễ 2: Một đời nhân chứng: https://www.youtube.com/watch?v=6AZXTmeUbGc
Kết lễ: Nhân chứng Tin Mừng: https://www.youtube.com/watch?v=1KkIYcKbPqQ