Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Mùa Vọng C 41 Câu HT, TN và Ô Chứ

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 VHTK MÙA VỌNG C

41 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm

 

vhtk CN 1, 2, 3 và MV C 


41 Câu Hỏi Thưa

01. Hỏi: Khi ngày quang lâm đến, sẽ có những điềm lạ ở đâu? (Lc 21,25)
        - Thưa: Trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao.

02. Hỏi: Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ thế nào trước cảnh biển gào sóng thét? (Lc 21,25)
        - Thưa: Lo lắng hoang mang.

03. Hỏi: Những điềm lạ sắp xảy đến sẽ đổ xuống trên đâu? (Lc 21,26) 
        - Thưa: Trên địa cầu.

04. Hỏi: Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)
        - Thưa: Con Người.

05. Hỏi: Thiên hạ sẽ thấy Con Người thế nào ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)  
        - Thưa: Đầy quyền năng và vinh quang.

06. Hỏi: Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì? (Lc 21, 28)
        - Thưa: Sắp được cứu chuộc.

07. Hỏi: Khi ngày quang lâm đến, Đức Giêsu kêu gọi mọi người đề phòng điều gì? (Lc 21,34)
        - Thưa: Chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa…

08. Hỏi: Khi ngày quang lâm đến, anh em hãy làm gì? (Lc 21,36)
        - Thưa:  Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.

09. Hỏi: Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu có thể đứng vững trước mặt ai? (Lc 21,36)
        - Thưa: Con Người.

10. Hỏi: Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế nào có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan trong hoang địa? (Lc 3,1)    - Thưa: Hoàng đế Tibêriô.

11. Hỏi: Năm thứ mười lăm thời ai làm tổng trấn miền Giuđê, có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan trong hoang địa? (Lc 3,1)
        - Thưa: Ông Phongxiô Philatô.

12. Hỏi: Ông Gioan rao giảng thời Hêrôđê làm tiểu vương tại miền nào? (Lc 3,1)
        - Thưa: Miền Galilê.

13. Hỏi: Ông Gioan tẩy giả là con của ai? (Lc 3,2)
        - Thưa: Ông Dacaria.

14. Hỏi: Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê? (Lc 3,2)
        - Thưa: Thượng tế Khanan và Caipha.

15. Hỏi: Ai rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối ? (Lc 3,2-3)
        - Thưa: Ông Gioan.

16. Hỏi: Ông Gioan rao giảng tại ven sông nào? (Lc 3,3)
        - Thưa: Sông Giođan.

17. Hỏi: Ông Gioan rao giảng, kêu gọi người ta làm gì? (Lc 3,3)
        - Thưa: Chịu phép rửa.

18. Hỏi: Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để làm gì? (Lc 3,3)
        - Thưa: Tỏ lòng sám hối.

19. Hỏi: Ông Gioan đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì? (Lc 3,3)
        - Thưa: Ơn tha tội.

20. Hỏi: Có tiếng người hô trong hoang địa thế nào? (Lc 3,4)
        - Thưa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

21. Hỏi: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào? (Lc 3,4)
        - Thưa: Ngôn sứ Isaia.

22. Hỏi: Mọi thung lũng thì thế nào? (Lc 3,5)
        - Thưa: Phải lấp cho đầy.

23. Hỏi: Khúc quanh co thì phải làm gì? (Lc 3,5)
        - Thưa: Phải uốn cho ngay.

24. Hỏi: Đường lồi lõm thì phải làm gì? (Lc 3,5)
        - Thưa: Phải san cho phẳng.

25. Hỏi: Mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của ai? (Lc 3,5)
        - Thưa: Ơn cứu độ của Thiên Chúa.

26. Hỏi: Ai làm phép rửa cho dân chúng để chứng nhận lòng ăn năn sám hối của họ? (Lc 3,10-18) 
        - Thưa: Ông Gioan.

27. Hỏi: Khi dân chúng hỏi, ông Gioan dạy họ phải làm gì? (Lc 3,10-11)
        - Thưa: Ai có 2 áo thì chia cho người không có.

28. Hỏi: Với binh lính, ông Gioan dạy họ làm gì? (Lc 3,14)
        - Thưa: Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình.

29. Hỏi: Với người thu thuế ông Gioan khuyên họ điều gì? (Lc 3,13)
        - Thưa: Đừng đòi hỏi điều gì quá mức đã ấn định.

30. Hỏi: Người ta nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)
        - Thưa: Đấng Mêsia.

31. Hỏi: Đấng sẽ đến, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong đâu? (Lc 3,16)
        - Thưa: Trong Thánh Thần và lửa.

32. Hỏi: Ông Gioan nói ông không đáng làm điều gì cho Đức Giêsu? (Lc 3,16)
        - Thưa: Cởi quai dép.

33. Hỏi: Cái gì thì được thu vào kho lẫm? (Lc 3,17)
        - Thưa: Thóc mẩy.

34. Hỏi:  Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho dân chúng nữa? (Lc 3,18)
        - Thưa: Loan báo Tin mừng.

35. Hỏi: Sau khi được truyền tin, Đức Maria vội vã đi thăm ai? (Lc 1,40)
        - Thưa: Thăm bà Êlisabét.

36. Hỏi: Thành nơi gia đình ông Dacaria cư ngụ thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)
        - Thưa: Chi tộc Giuđa.

37. Hỏi: Sau khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét tràn đầy gì? (Lc 1,41)
        - Thưa: Tràn đầy Thánh Thần.

38. Hỏi: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Đó là lời của ai nói với Đức Maria? (Lc 1,42)
        - Thưa: Bà Êlisabét.

39. Hỏi: Bà Êlisabét gọi Đức Maria là gì? (Lc 1,43)
        - Thưa: Thân mẫu Chúa tôi.

40. Hỏi: Khi tai bà Êlisabét vừa nghe tiếng Đức Maria chào, thì đứa con trong bụng thế nào? (Lc 3,44)
        - Thưa: Đã nhảy lên vui sướng.

41. Hỏi: Bà Êlisabét nói Đức Maria thật có phúc vì đã làm gì? (Lc 3,45)
        - Thưa: Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói.

Gb. Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++


MÙA VỌNG C

41 Câu Trắc Nghiệm


01. Khi ngày quang lâm đến, sẽ có những điềm lạ ở đâu? (Lc 21,25)
        a. Trên mặt trời.
        b. Trên mặt trăng.
        c. Trên các vì sao.
        d. Cả a, b và c đúng.

02. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ thế nào trước cảnh biển gào sóng thét? (Lc 21,25)
a. Kinh ngạc.
b. Vui mừng.
c. Lo lắng hoang mang.
d. Bỡ ngỡ.

03. Những điềm lạ sắp xảy đến sẽ đổ xuống trên đâu? (Lc 21,26) 
        a. Trên các tinh tú.
        b. Trên địa cầu.
        c. Trên mặt trăng.
        d. Sông ngòi.

04. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)
a. Ngôn sứ Êlia.
b. Đức Chúa.
c. Con Người.
d. Thần sứ của Thiên Chúa.

05. Thiên hạ sẽ thấy Con Người thế nào ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)  
        a. Đầy quyền năng.
        b. Vinh quang.
        c. Sáng láng.
        d. Chỉ có a và b đúng.

06. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì ? (Lc 21, 28)
        a. Hạnh phúc.
        b. Được hưởng gia nghiệp.
        c. Cứu chuộc.
        d. Được vào Đất Hứa.

07. Khi ngày quang lâm đến, Đức Giêsu kêu gọi mọi người đề phòng điều gì? (Lc 21,34)
        a. Chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa…
        b. Đề phòng ma quỷ.
        c. Đề phòng kẻ giết được thân xác.
        d. Đề phòng vua chúa trần gian.

08. Khi ngày quang lâm đến, anh em hãy làm gì? (Lc 21,36)
        a. Cầu nguyện luôn.
       b. Cứ vui chơi.
        c. Hãy tỉnh thức.
       d. Chỉ a và c đúng.

09. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu có thể đứng vững trước mặt ai? (Lc 21,36)
       a. Chúa Cha.
       b. Hoàng đế.
       c. Con Người.
       d. Các ngôn sứ.
       
10. Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế nào có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan trong hoang địa? (Lc 3,1)
        a. Hoàng đế Xêda.
        b. Hoàng đế Cơlauđiô.
        c. Hoàng đế Tibêriô.
        d. Hoàng đế Âugúttô.

11. Năm thứ mười lăm thời ai làm tổng trấn miền Giuđê, có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan trong hoang địa? (Lc 3,1)  
        a. Ông Quiriniô.
        b. Ông Phongxiô Philatô.
        c. Ông Phêlích.
        d. Ông Phéttô.

12. Ông Gioan rao giảng thời Hêrôđê làm tiểu vương tại miền nào? (Lc 3,1)
       a. Miền Thập tỉnh.
       b. Miền Galilê.
       c. Miền Samaria.
       d. Miền Giuđêa.

13. Ông Gioan tẩy giả là con của ai? (Lc 3,2)
        a. Ông Gioan.
        b. Ông Dacaria.
        c. Ông Caipha.
        d. Ông Anphê.

14. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê?  (Lc 3,2)
       a. Thượng tế Abigatha.
       b. Thượng tế Simon.
        c. Thượng tế Hêli.
        d. Thượng tế Caipha.


15. Ai rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối ? (Lc 3,2-3) (Lc 3,2-3)
        a. Ông Gioan.
        b. Ông Giuse.
        c. Ông Giacóp.
        d. Ông Môsê.

16. Ông Gioan rao giảng tại ven sông nào? (Lc 3,3)
        a.  Sông Êuphơrát.
        b.  Sông Giođan.
       c.  Sông Nin.
       d.  Sông Giápbốc.

17. Ông Gioan rao giảng, kêu gọi người ta làm gì? (Lc 3,3)
       a. Chịu phép rửa.
       b. Ơn cứu độ của Thiên Chúa.
       c. Nước Thiên Chúa đã đến gần.
       d. Cả a, b và c đúng.


18. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để làm gì? (Lc 3,3)
        a. Tỏ lòng sám hối.
        b. Sống hạnh phúc.
        c. Được hưởng Nước Trời.
        d. dược Thiên Chúa ban ohúc dư tràn.

19. Ông Gioan đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì? (Lc 3,3)
        a. Ơn công chính.
        b. Ơn tha tội.
        c. Ơn Thánh Thần.
        d. Ơn cứu độ.

20. Có tiếng người hô trong hoang địa thế nào? (Lc 3,4)
        a. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa.
        b. Hãy sửa lối cho thẳng để Người đi.
        c. Hãy trong hoa con đường Đức Chúa đi.
        d. Chỉ có a và b đúng.

21. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào? (Lc 3,4)
       a. Ngôn sứ Êdêkien.
       b. Ngôn sứ Mikha.
       c. Ngôn sứ Isaia.
       d. Ngôn sứ Khácgai.

22. Mọi thung lũng thì thế nào? (Lc 3,5)
        a. Phải trồng đầy hoa.
        b. Phải lấp cho đầy.
        c. Phải trông hoa màu.
        d. Phải trông đầy lúa mạch.

23. Khúc quanh co thì phải làm gì? (Lc 3,5)
        a. Phải làm cho đẹp.
        b. Phải đỏ đầy sỏi.
        c. Phải trồng đầy hoa.
        d. Phải uốn cho ngay.

24. Đường lồi lõm thì phải làm gì? (Lc 3,5)
        a. Phải tráng nhựa.
        b. Phải san cho phẳng.
        c. Đổ đầy đá.
        d. Trồng nhiều hoa.

25. Mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của ai? (Lc 3,5)
        a. Ơn cứu độ của Thiên Chúa.
        b. Ơn cứu độ của Chúa Giêsu.
        c. Ơn cứu độ của Hội Thánh.
        d. Ơn cứu độ của các ngôn sứ.

26. Ai làm phép rửa cho dân chúng để chứng nhận lòng ăn năn sám hối của họ? (Lc 3,10-18) 
        a. Ông Phêrô.
        b. Ông Gioan.
        c. Ông Giacóp.
        d. Ông Môsê.

27. Khi dân chúng hỏi, ông Gioan dạy họ phải làm gì? (Lc 3,10-11)
       a. Cầu nguyện luôn luôn.
       b. Tỉnh thức sẵn sàng.
       c. Ai có 2 áo thì chia cho người không có.
       d. Cả a, b và c đúng.

28. Với binh lính, ông Gioan dạy họ làm gì? (Lc 3,14)
       a. Hãy cam phận với số lương của mình.
       b. Chớ hà hiếp ai.
       c. Đừng tống tiền người ta.
       d. Cả a, b và c đúng.

29. Với người thu thuế ông Gioan khuyên họ điều gì? (Lc 3,13)
       a. Hãy ăn ở thật thà.
       b. Đừng đòi hỏi điều gì quá mức đã ấn định.
       c. Hãy sống bác ái.
       d. Cả a, b và c đúng.

30. Người ta nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)
       a. Đấng thánh của Thiên Chúa.
       b. Đấng Mêsia.
       c. Con Thiên Chúa.
       d. Cả a, b và c đúng.


31. Đấng sẽ đến, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong đâu? (Lc 3,16)
       a. Lửa.
       b. Thánh thần.
       c. Lòng mến.
       d. Chỉ a và b đúng.

32. Ông Gioan nói ông không đáng làm điều gì cho Đức Giêsu? (Lc 3,16)
        a. Môn đệ Đức Giêsu.
        b. Cởi quai dép cho Đức Giêsu.
        c. Thầy dạy của Đức Giêsu.
        d. Cả a, b và c đúng.

33. Cái gì thì được thu vào kho lẫm? (Lc 3,17)
        a. Thóc mẩy.
        b. Kho báu.
        c. Vàng bạc.
        d. Rượu nho.

34. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho dân chúng nữa? (Lc 3,18)
        a. Loan báo Tin mừng.
        b. Loan báo sự cứu chuộc đã đến.
        c. Loan bào ngày Thiên Chúa khôi ohục Ítraen.
        d. Loan báo sự sống lại của Đức Giêsu.

35. Sau khi được truyền tin, Đức Maria vội vã đi thăm ai? (Lc 1,40)
       a. Bà Gioanna.
       b. Bà Êlisabét.
       c. Ông Giaia.
       d. Chị em Maria và Mácta.


36. Thành nơi gia đình ông Dacaria cư ngụ thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)
       a. Lêvi.
       b. Simêon.
       c. Giuđa.
       d. Dan.

37. Sau khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét tràn đầy gì? (Lc 1,41)
        a. Tràn đầy Thánh Thần.
        b. Tràn đầy kinh ngạc.
        c. Tràn đầy lo lắng.
        d. Tràn đầy băn khoăn.

38. Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Đó là lời của ai noi với Đức Maria? (Lc 1,42)
       a. Sứ thần Gáprien.
       b. Ông Dacaria.
       c. Bà Êlisabét.
       d. Ông Giuse.

39. Bà Êlisabét gọi Đức Maria là gì?(Lc 1,43)
        a. Người phụ nữ được yêu quý.
       b. Thân mẫu Chúa tôi.
       c. Người được yêu quý.
       d. Mẹ của muôn người.


40. Khi tai bà Êlisabét vừa nghe tiếng Đức Maria chào, thì đứa con trong bụng thế nào? (Lc 3,44)
        a. Đã giật mình sợ hãi.
        b. Đã nhảy lên vui sướng.
        c. Đã thinh lặng.
        d. Cả a, b và c đều sai.

41. Bà Êlisabét nói Đức Maria thật có phúc vì đã làm gì? (Lc 3,45)
       a. Phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa.
       b. Tuân phục thánh ý Thiên Chúa.
       c. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói.
       d. Cả a, b và c đúng.

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

++++++++++++++++++++++++++++++


Lời giải đáp
41 Câu Trắc Nghiệm

01. d. Cả a, b và c đúng (Lc 21,25)
02. c. Lo lắng hoang mang. (Lc 21,25)
03. b. Trên địa cầu (Lc 21,26) 
04. c. Con Người (Lc 21,27)
05. d. Chỉ có a và b đúng (Lc 21,27)
06. c. Cứu chuộc (Lc 21, 28)
07. a. Chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa (Lc 21,34)
08. d. Chỉ a và c đúng. (Lc 21,36)
09. c. Con Người (Lc 21,36)
10. c. Hoàng đế Tibêriô (Lc 3,1)
11. b. Ông Phongxiô Philatô (Lc 3,1)    
12. b. Miền Galilê? (Lc 3,1)
13. b. Ông Dacaria (Lc 3,2)
14. d. Thượng tế Caipha (Lc 3,2)
15. a. Ông Gioan (Lc 3,2-3) (Lc 3,2-3)
16. b. Sông Giođan (Lc 3,3)
17. a. Chịu phép rửa (Lc 3,3)
18. a. Tỏ lòng sám hối (Lc 3,3)
19. b. Ơn tha tội (Lc 3,3)
20. d. Chỉ có a và b đúng. (Lc 3,4)
21. c. Ngôn sứ Isaia (Lc 3,4)
22. b. Phải lấp cho đầy (Lc 3,5)
23. d. Phải uốn cho ngay (Lc 3,5)
24. b. Phải san cho phẳng (Lc 3,5)
25. a. Ơn cứu độ của Thiên Chúa. (Lc 3,5)
26. b. Ông Gioan (Lc 3,10-18) 
27. c. Ai có 2 áo thì chia cho người không có. (Lc 3,10-11)
28. d. Cả a, b và c đúng. (Lc 3,14)
29. b. Đừng đòi hỏi điều gì quá mức đã ấn định (Lc 3,13)
30. b. Đấng Mêsia. (Lc 3,15)
31. d. Chỉ a và b đúng. (Lc 3,16)
32. b. Cởi quai dép cho Đức Giêsu (Lc 3,16)
33. a. Thóc mẩy (Lc 3,17)
34. a. Loan báo Tin mừng (Lc 3,18)
35. b. Bà Êlisabét (Lc 1,40)
36. c. Giuđa. (Lc 1,39)
37. a. Tràn đầy Thánh Thần (Lc 1,41)
38. c. Bà Êlisabét (Lc 1,42)
39. b. Thân mẫu Chúa tôi (Lc 1,43)
40. b. Đã nhảy lên vui sướng (Lc 3,44)
41. c. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói (Lc 3,45)  

Gb. Nguyễn Thái Hùng

+++++++++++++++++++

 

Ô CHỮ MÙA VỌNG C -  
 
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C : Luca 21,25-28, 34-36
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C : Luca 3,1-6
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C : Luca 3,10-18
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C : Luca 1,39-45
 
Lời Chúa được trích từ 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Ô chữ 1 
 
Những gợi ý 
 
01. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai ? (Lc 3,15) 
 
02.  Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì ? (Lc 21, 28) 
 
03. Ông Gioan rao giảng tại miền nào ? (Lc 3,1)  
 
04. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan thời ông Philípphê làm gì miền Iturê và Trakhônít  ? (Lc 3,1-3)
 
05. Ai rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối ? (Lc 3,2-3)
 
06. Với ai, ông Gioan khuyên họ chớ hà hiếp người khác ? (Lc 3,14)  
 
07. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến ? (Lc 21,27)  
 
08. Đức Giêsu sẽ làm phép rửa cho anh em trong ai ? (Lc 3,16) 

09. Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và điều gì, ngự trong đám mây mà đến ? (Lc 21,27) 
 
10.  Những điềm lạ sắp xảy đến sẽ đổ xuống trên đâu ? (Lc 21,26) 
 
11. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa ? (Lc 3,18) 
 
12. Sau khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét tràn đầy điều gì ? (Lc 1,41) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
++++++++++++++++
 
Lời giải đáp Ô Chữ 1
 
01. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
02. Cứu chuộc (Lc 21, 28)
03. Galilê (Lc 3,1)
04. Tiểu vương (Lc 3,1-3)
05. Gioan (Lc 3,2-3)
06. Binh lính (Lc 3,14)
07. Con Người (Lc 21,27)
08. Thánh Thần (Lc 3,16)
09. Vinh quang (Lc 21,27)
10. Địa cầu (Lc 21,26)
11. Tin mừng (Lc 3,18)
12. Thánh Thần (Lc 1,41)
 
Hàng dọc : Mùa Vọng Thánh
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
 ++++++++++++++++++++++++++
 
Ô chữ 2 
 

Những gợi ý 
 
01. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người ? (Lc 21,36) 
 
02. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét ? (Lc 1,39)  
 
03. Ông Gioan liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn  gì ? (Lc 3,3)
 
04. Ai làm phép rửa cho dân chúng để chứng nhận lòng ăn năn sám hối của họ ? (Lc 3,10-18)  
 
05. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến ? (Lc 21,27)  
 
06. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào ? (Lc 1,39)
 
07. Ông Gioan làm phép rửa cho mọi người trong đâu ? (Lc 3,16)
 
08. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa ? (Lc 3,18)  
 
09. Bà Êlisabét nói người con của em đang cưu mang cũng được thế nào ? (Lc 1,42)  
 
10. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì ? (Lc 3,3)  
 
11. Với người nào ông Gioan nói họ đừng đòi hỏi những gì đã ấn định ? (Lc 3,12)  
 
12. Ông Gioan tẩy giả là con của ai ? (Lc 3,2)  
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp Ô Chữ 2
 
01. Tỉnh thức (Lc 21,36) 
02. Maria (Lc 1,39)
03. Tha tội (Lc 3,3)
04. Gioan (Lc 3,10-18)
05. Con Người (Lc 21,27) 
06. Giuđa (Lc 1,39)
07. Nước (Lc 3,16)
08. Tin mừng (Lc 3,18)
09. Chúc phúc (Lc 1,42)
10. Sám hối (Lc 3,3)
11. Thu thuế (Lc 3,12)
12. Dacaria (Lc 3,2)
 
Hàng dọc : Trông Đợi Chúa
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
++++++++++++++++++++++++++++
 
Ô chữ 3

 
Những gợi ý 
 
01. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì ? (Lc 21, 28) 
 
02.  Ông Gioan liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì ? (Lc 3,3)
 
03. Gioan làm phép rửa cho người trong đâu ? (Lc 3,16)
 
04. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai ? (Lc 3,15) 
 
05. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì ? (Lc 3,3) 
 
06. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người ? (Lc 21,36) 
 
07.  Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu có thể đứng vững trước mặt ai ? (Lc 21,36)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp Ô chữ 3
 
01. Cứu chuộc (Lc 21, 28)
02. Tha tội (Lc 3,3)
03. Nước (Lc 3,16)
04. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
05. Sám hối (Lc 3,3)
06. Cầu nguyện (Lc 21,36) 
07. Con Người (Lc 21,36)


Hàng dọc : Chờ Mong 
 
+++++++++++++++++++++++++

 

Ô chữ 4 Mùa Vọng C
 
 

 
Những gợi ý 
 
01. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan, thời ai làm tiểu vương miền Abilên ? (Lc 3,1-3) 
 
02. Ai rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối ? (Lc 3,2-3) 
 
03. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến ? (Lc 21,27) 
 
04. Ông Gioan tẩy giả là con của ai ? (Lc 3,2) 
 
05. Ông Gioan liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì ? (Lc 3,3)
 
06. Ông Gioan nói ông không đáng làm điều gì cho Chúa Giêsu ? (Lc 3,16) 
 
07. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì ? (Lc 3,3) 
 
08. Ông Gioan rao giảng vùng ven sông gì ? (Lc 3,3) 
 
09. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai ? (Lc 3,15) 
 
10. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa ? (Lc 3,18) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp  
Ô chữ 4 Mùa Vọng C
 
01. Lyxania
02. Gioan (Lc 3,2-3)
03. Con Người (Lc 21,27)
04. Dacaria (Lc 3,2)
05. Tha tội (Lc 3,3)
06. Cởi quai dép (Lc 3,16)
07. Sám hối (Lc 3,3)
08. Giođan (Lc 3,3)
09. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
10. Tin mừng (Lc 3,18)
 
Hàng dọc : Xin Chúa Đến
 
+++++++++++++++++++++++++
 
 
Ô chữ 5 Mùa Vọng C

 
Những gợi ý 
 
01. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê ? (Lc 3,2) 
 
02. “Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào ? (Lc 3,5) 
 
03. Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy điều gì và vinh quang ngự trong đám mây mà đến ? (Lc 21,28)
 
04. Ông Gioan liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì ? (Lc 3,3)
 
05. Sẽ có những điều gì trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao ? (Lc 21,25)
 
06. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai  ? (Lc 21,36)
 
07. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì ? (Lc 3,3) 
 
08. Đức Giêsu sẽ làm phép rửa cho anh trong ai ? (Lc 3,16) 
 
09. Anh em phải làm gì, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa ? (Lc  21,34)
 
10. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18) 
 
11 . Bà Êlisabét nói người con của em đang cưu mang cũng được thế nào ? (Lc 1,42) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
+++++++++++
 
Lời giải đáp  
Ô chữ 5 Mùa Vọng C
 
01. Caipha (Lc 3,2)
02. Isaia (Lc 3,5)
03. Quyền năng (Lc 21,28)
04. Tha tội (Lc 3,3)
05. Điềm lạ (Lc 21,25)
06. Con Người (Lc 21,36)
07. Sám hối (Lc 3,3)
08. Thánh Thần (Lc 3,16)
09. Đề phòng (Lc  21,34)
10. Tin mừng (Lc 3,18)
11 . Chúc phúc (Lc 1,42)
 
Hàng dọc : Hãy Tỉnh Thức

++++++++++++++++++++++++

 

Ô chữ 6 Mùa Vọng C


Những gợi ý 
 
01.  Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan thời ông Philípphê làm gì miền Iturê và Trakhônít ? (Lc 3,1-3)
 
02. Với người nào ông Gioan nói họ đừng đòi hỏi những gì đã ấn định ? (Lc 3,12) 
 
03. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét ? (Lc 1,39) 
 
04. Ông Gioan rao giảng tại miền nào ? (Lc 3,1
 
05. Sẽ có những điều gì trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao ? (Lc 21,25)
 
06. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai ? (Lc 21,36)
 
07. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan, thời ai làm tiểu vương miền Abilên ? (Lc 3,1-3) 
 
08. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào ? (Lc 1,39)

09. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì? (Lc 3,3) 
 
10. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người ? (Lc 21,36) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp  
Ô chữ 6 Mùa Vọng C
 
01. Tiểu vương (Lc 3,1-3)
02. Thu thuế (Lc 3,12)
03. Maria (Lc 1,39)
04. Galilê (Lc 3,1)
05. Điềm lạ (Lc 21,25)
06. Con Người (Lc 21,36)
07. Lyxania (Lc 3,1-3)
08. Giuđa (Lc 1,39)
09. Sám hối (Lc 3,3)
10. Tỉnh thức (Lc 21,36)
 
Hàng dọc : Vui Lên Xion
 
Nguyễn Thái Hùng 
 
 
++++++++++++++++++++++
 
Ô chữ 7 Mùa Vọng C


Những gợi ý 
 
01. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai ? (Lc 3,15) 
 
02. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì ? (Lc 3,3) 
 
03. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét ? (Lc 1,39) 
 
04. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê ? (Lc 3,2) 
 
05. Anh em hãy tỉnh thức và luôn làm gì hầu có thể đứng vững trước mặt Con Người ? (Lc 21,36) 
 
06. Ông Gioan nói ông không đáng làm điều gì cho Người ? (Lc 3,16) 
 
07. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn  gì ? (Lc 3,3)
 
08. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ làm gì những gì Người đã nói với em ? (Lc 1,45)
 
09. Những điềm lạ sắp xảy đến sẽ đổ xuống trên đâu ? (Lc 21,26) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp  
Ô chữ 7 Mùa Vọng C
 
01. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
02. Sám hối (Lc 3,3)
03. Maria (Lc 1,39)
04. Caipha (Lc 3,2)
05. Cầu nguyện (Lc 21,36)
06. Cởi quai dép (Lc 3,16)
07. Tha tội (Lc 3,3)
08. Thực hiện (Lc 1,45)
09. Địa cầu (Lc 21,26)
 
Hàng dọc : Maranatha
 

++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô chữ 8 Mùa Vọng CÔ chữ này có 7 câu hàng ngang.
Mỗi câu hàng ngang có một mẫu tự của câu chủ đề nằm ở ô được tô đậm. Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Những gợi ý 
 
01. Đức Maria đi thăm ai ? (Lc 1,40) 
 
02. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì ? (Lc 21,28)
 
03. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào ? (Lc 1,39)
 
04. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15) 
 
05.  Sau khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét tràn đầy gì? (Lc 1,41) 
 
06. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18) 
 
07. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến ? (Lc 21,27) 
 
  Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp  
Ô chữ 8 Mùa Vọng C
 
01. Êlisabét (Lc 1,40)
02. Cứu chuộc (Lc 21,28)
03. Giuđa (Lc 1,39)
04. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
05. Thánh Thần (Lc 1,41)
06. Tin mừng (Lc 3,18)
07. Con Người (Lc 21,27) 
 
  Chủ đề : Chúa Đến
 
  
Nguyễn Thái Hùng 
 
+++++++++++++++++++++++++++++
 
Ô chữ 9 Mùa Vọng C
 

Ô chữ này có 10 câu hàng ngang.
Mỗi câu hàng ngang có một mẫu tự của câu chủ đề nằm ở ô được tô đậm. Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Những gợi ý 
 
01. Sẽ có những điều gì trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao ? (Lc 21,25)
 
02. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét ? (Lc 1,39) 
 
03. Cái gì thì được thu vào kho lẫm ? (Lc 3,17) 
 
04. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì ? (Lc 3,3) 
 
05. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào ? (Lc 1,39)
 
06. Sau khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét tràn đầy gì ? (Lc 1,41) 
 
07. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa ? (Lc 3,18) 
 
08. Ai rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối ? (Lc 3,2-3) 
 
09. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến ? (Lc 21,27) 
 
10. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan, thời ai làm tiểu vương miền Abilên ? (Lc 3,1-3) 
 
Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp  
Ô chữ 9 Mùa Vọng C
 
01. Điềm lạ (Lc 21,25)
02. Maria (Lc 1,39)
03. Thóc mẩy (Lc 3,17)
04. Sám hối (Lc 3,3)
05. Giuđa (Lc 1,39)
06. Thánh Thần (Lc 1,41)
07. Tin mừng (Lc 3,18)
08. Gioan (Lc 3,2-3)
09. Con Người (Lc 21,27)
10. Lyxania (Lc 3,1-3) 
 
Chủ đề : Hỡi Mây Ngàn

Nguyễn Thái Hùng 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Ô chữ 10 Mùa Vọng C

Ô chữ này có 8 câu hàng ngang.
Mỗi câu hàng ngang có một mẫu tự của câu chủ đề nằm ở ô được tô đậm. Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Những gợi ý 
 
01. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào? (Lc 3,5) 
 
02. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn  gì ? (Lc 3,3)
 
03. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ làm gì những gì Người đã nói với em ? (Lc 1,45)
 
04. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì ? (Lc 21, 28) 
 
05. Bà Êlisabét nói người con của em đang cưu mang cũng được thế nào ? (Lc 1,42) 
 
06. Ông Gioan nói ông không đáng làm điều gì cho Người ? (Lc 3,16) 
 
07. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai ? (Lc 21,36)
 
08. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người ? (Lc 21,36) 
 
Chủ đề của ô chữ này là gì ?
         
Lời giải đáp  
Ô chữ 10 Mùa Vọng C
 
01. Isaia (Lc 3,5)
02. Tha tội (Lc 3,3)
03. Thực hiện (Lc 1,45)
04. Cứu chuộc (Lc 21, 28)
05. Chúc phúc (Lc 1,42)
06. Cởi quai dép (Lc 3,16)
07. Con Người (Lc 21,36)
08. Tỉnh thức (Lc 21,36) 
 
          Chủ đề : Tỉnh Thức


+++++++++++++++++++++++++++


Ô chữ 11 Mùa Vọng C

Những gợi ý

01. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người? (Lc 21,36) 

02. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn  gì? (Lc 3,3)

03. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan, thời ai làm tiểu vương miền Abilên? (Lc 3,1-3)

04. Cái gì thì được thu vào kho lẫm? (Lc 3,17) 

05. Với ai, ông Gioan khuyên họ chớ hà hiếp người khác? (Lc 3,14)  

06. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan thời ông Philípphê làm gì miền Iturê và Trakhônít? (Lc 3,1-3)

07. Ông Gioan rao giảng vùng ven sông gì? (Lc 3,3)

08. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai? (Lc 21,36)

09. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18)

10.  Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì? (Lc 21, 28)

11. Đức Giêsu sẽ làm phép rửa cho anh trong ai? (Lc 3,16)

12. Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và điều gì, ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)

13. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì? (Lc 3,3)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++


 Lời giải đáp
Ô chữ 11 Mùa Vọng C

01. Tỉnh thức (Lc 21,36)
02. Tha tội (Lc 3,3)
03. Lyxania (Lc 3,1-3)
04. Thóc mẩy (Lc 3,17)
05. Binh lính (Lc 3,14)
06. Tiểu vương (Lc 3,1-3)
07. Giođan (Lc 3,3)
08. Con Người (Lc 21,36)
09. Tin mừng (Lc 3,18)
10.  Cứu chuộc (Lc 21, 28)
11. Thánh Thần (Lc 3,16)
12. Vinh quang (Lc 21,27)
13. Sám hối (Lc 3,3)

Hàng dọc : Hãy Chờ Đọi Chúa


++++++++++++++++++++++
Ô chữ 12 Mùa Vọng C


Những gợi ý

01.  Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì? (Lc 21, 28)

02. Ông Gioan tẩy giả là con của ai? (Lc 3,2) 

03. Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy điều gì và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,28)

04. Ông Gioan nói ông không đáng cởi cái gì cho Đức Giêsu? (Lc 3,16)

05. Anh em phải làm gì, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa? (Lc  21,34) 

06. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người? (Lc 21,36)  

07. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)

08. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho dân chúng nữa? (Lc 3,18)

09. Ông Gioan làm phép rửa cho mọi người trong đâu? (Lc 3,16)

10. Đức Giêsu sẽ làm phép rửa cho anh trong ai? (Lc 3,16)

11. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

+++++++++++++++++++++++++


Lời giải đáp
Ô chữ 12 Mùa Vọng C

01.  Cứu chuộc (Lc 21, 28)
02. Dacaria (Lc 3,2)
03. Quyền năng (Lc 21,28)
04. Quai dép (Lc 3,16)
05. Đề phòng (Lc  21,34)
06. Cầu nguyện (Lc 21,36)
07. Giuđa (Lc 1,39)
08. Tin mừng (Lc 3,18)
09. Nước (Lc 3,16)
10. Thánh Thần (Lc 3,16)
11. Đấng Mêsia (Lc 3,15)

Hàng dọc : Hãy Dọn Đường


++++++++++++++++


Ô chữ 13 Mùa Vọng C

Ô chữ này gồm 10 giải đáp được gợi ý dưới đây. Những giải đáp này được xếp theo hàng ngang, dọc, xéo ngược và xuôi. Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. Mời các bạn cùng tìm nhé!


Những gợi ý

01. Với người nào ông Gioan nói họ đừng đòi hỏi những gì đã ấn định? (Lc 3,12)  

02. Ông Gioan tẩy giả là con của ai? (Lc 3,2) 

03. Ông Gioan làm phép rửa cho mọi người trong đâu? (Lc 3,16)

04. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)

05 . Bà Êlisabét nói người con của em đang cưu mang cũng được thế nào? (Lc 1,42)

06.  Những điềm lạ sắp xảy đến sẽ đổ xuống trên đâu? (Lc 21,26)

05. Ai làm phép rửa cho dân chúng để chứng nhận lòng ăn năn sám hối của họ? (Lc 3,10-18) 

08. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn  gì? (Lc 3,3)

09. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai? (Lc 21,36

10. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét? (Lc 1,39)

Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

+++++++++++++++

++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 13 Mùa Vọng C

01. Thu thuế (Lc 3,12)
02. Dacaria (Lc 3,2)(xéo)
03. Nước (Lc 3,16)(đọc từ phải sang trái)
04. Giuđa (Lc 1,39)
05 . Chúc phúc (Lc 1,42)
06.  Địa cầu (Lc 21,26)
05. Gioan (Lc 3,10-18)
08. Tha tội (Lc 3,3)(đọc từ dưới lên)
09. Con Người (Lc 21,36)
10. Maria (Lc 1,39)

Chủ đề:  Trời Cao Hỡi

++++++++++++++++++++


Ô chữ 14 Mùa Vọng C

Ô chữ này gồm 10 giải đáp được gợi ý dưới đây. Những giải đáp này được xếp theo hàng ngang, dọc, xéo, ngược và xuôi. Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. Mời các bạn cùng tìm nhé!


Những gợi ý

01. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho dân chúng nữa? (Lc 3,18)

02. Ai làm phép rửa cho dân chúng để chứng nhận lòng ăn năn sám hối của họ? (Lc 3,10-18) 

03. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì? (Lc 21, 28)

04. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai? (Lc 21,36)

05. “Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào? (Lc 3,5)

06. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê? (Lc 3,2)

07. Ông Gioan rao giảng thời Hêrôđê làm tiểu vương tại miền nào? (Lc 3,1) 

08. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)

09. Đức Maria đi thăm ai? (Lc 1,40)

10. Với binh lính, ông Gioan dạy họ đừng làm gì người ta? (Lc 3,14)  

Chủ đề của ô chữ này là gì?


++++++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 14 Mùa Vọng C


01. Tin mừng (Lc 3,18)
02. Gioan (Lc 3,10-18)(đọc từ dưới lên)
03. Cứu chuộc (Lc 21, 28)
04. Con Người (Lc 21,36)
05. Isaia (Lc 3,5)(xéo)
06. Caipha (Lc 3,2)
07. Galilê (Lc 3,1)
08. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
09. Êlisabét (Lc 1,40)
10. Tống tiền (Lc 3,14)  

Chủ đề: Người Sẽ Đến

Nguyễn Thái Hùng