Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CHUỖI MẦN CÔI NĂM SỰ SÁNG

CHUỖI MẦN CÔI  NĂM SỰ SÁNG
Đọc vào ngày thứ Năm

 

Kinh Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con; Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống.
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì rày chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dậy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chung con ở trên Trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ, hơn mọi người Nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. (đọc 3 lần).

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô là con một Ðức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh; Chịu nạn đời quan Phong-Xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông; Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên Trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng; Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen

Kinh Lạy Chúa Giêsu Xin Tha Tội

Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần thêm lòng thương xót Chúa hơn.

Thứ nhất thì ngắm: 
Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa – Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
(đọc 10 Kinh Kính mừng, rồi đọc 1 Kinh Sáng danh, và sau đó đọc Kinh Lạy Chúa Giêsu xin tha tội)
Thứ hai thì ngắm:  
Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana – Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
(đọc 10 Kinh Kính mừng, rồi đọc 1 Kinh Sáng danh, và sau đó đọc Kinh Lạy Chúa Giêsu xin tha tội)
Thứ ba thì ngắm:  
Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối – Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ bốn thì  ngắm:  
Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi – Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
(đọc 10 Kinh Kính mừng, rồi đọc 1 Kinh Sáng danh, và sau đó đọc Kinh Lạy Chúa Giêsu xin tha tội)
Thứ năm thì  ngắm: 
Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể – Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
(đọc 10 Kinh Kính mừng, rồi đọc 1 Kinh Sáng danh, và sau đó đọc Kinh Lạy Chúa Giêsu xin tha tội)

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu Evà, ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Ðến sau khỏi đầy. Xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Ðức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm Người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo Thánh Ðức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày-đêm hôm nay được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Ðàng cám ơn Ðức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.


Come Holy Spirit

Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created; And you will renew the face of the earth. O God, on the first Pentecost you instructed the hearts of those who believed in you by the light of the Holy Spirit; under the inspiration of the same Spirit, give us a taste for what is right and true and a continuing sense of his presence and power; through Jesus Christ our Lord. Amen. 

 The Apostles' Creed:

I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and earth; and in Jesus Christ His only Son, Our Lord; who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into Hell; the third day He arose again from the dead; He ascended into Heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty; from thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of Saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.

The Lord's Prayer

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

 The Hail Mary

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the  hour of our death. Amen.

 Glory Be To The Father

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world  without end. Amen.

After each decade: "O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to Heaven, especially those who have most need of your mercy."

HAIL, HOLY QUEEN, Mother of Mercy, our life, our sweetness and our hope! To thee do we cry, poor banished children of Eve; to thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary!

  • V. Pray for us, O Holy Mother of God.
  • R. That we may be made worthy of the promises of Christ.

Let us pray. O GOD, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech Thee, that meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ Our Lord. Amen.

Prayer After The Rosary

O God, whose only-begotten Son, by His life, death and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life; grant, we beseech Thee, that, meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen.

The Luminous Mysteries

First Luminous Mystery - The Baptism of Jesus in the River Jordan 
And a voice came from the heavens, saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased."  Matthew 3:17

The Second Luminous Mystery - The Wedding at Cana, Christ Manifested 
Jesus did this as the beginning of his signs in Cana in Galilee and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him. John 2:11

The Third Luminous Mystery - the Proclamation of the Kingdom of God 
Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God: "This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel." Mark 1:15

The Fourth Luminous Mystery - The Transfiguration of Jesus 
And he was transfigured before them; his face shone like the sun and his clothes became white as light. 
Matthew 17:2

The Fifth Luminous Mystery - The Last Supper, the Holy Eucharist 
While they were eating, Jesus took bread, said the blessing, broke it, and giving it to his disciples said, "Take and eat; this is my body." Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the covenant, which will be shed on behalf of many for the forgiveness of sins. Matthew 26:26