Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nguyện Cầu Chúa Thánh Thần Xuống Trên Các Linh Mục

 

Nguyện Cầu Chúa Thánh Thần Xuống Trên Các Linh Mục

Lạy Chúa Giêsu, Người Chủ Chăn Hiền Lành,
Ngài đã gởi Chúa Thánh Thần xuống để hướng dẫn Giáo Hội của Ngài,
Và mọi tín hữu đến với Ngài thông qua sứ vụ mục tử của những vị Linh Mục của Ngài.
Qua sự linh cảm của Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy ban xuống cho các vị Linh Mục của Ngài,
Ơn khôn ngoan để dẫn dắt chúng con, những người tín hữu, 
Ơn tín trung với những giảng dạy của Ngài,
và Ơn Thánh Thiện trong việc gìn giữ Các Mầu Nhiệm Bí Tích cực thánh của Ngài.

Vì khi các vị Tư Tế Linh Mục của Ngài cùng lớn tiếng với các tín hữu để kêu lên rằng: “Abba, Lạy Cha!”
Thì chúng con nguyện cầu cho các vị Linh Mục của Ngài luôn biết gần gũi và nên hình, nên dạng cùng với Ngài,
Trong tình con thảo của Người Cha trên trời,
Để các ngài biết dâng cuộc sống của mình lên cho chính Ngài, Đấng là Nạn Nhân và Cứu Rỗi muôn người.

Hãy cho các ngài biết trở nên hữu ích cho nhau, trong tình anh-em huynh đệ,
Và ý thức được trách nhiệm làm cha cho toàn thể dân của Ngài.

Vào ngày Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần, hãy canh tân đức tin sâu đậm hơn của các vị Linh Mục của Ngài,
Để các Ngài biết tín thác nhiều hơn nữa với Ngài và trong Ngài,
Biết tín nhiệm vào Mẹ Maria,
Và luôn trung thành với Đức Thánh Cha và các vị Giám Mục của các ngài.

Kính Lạy Mẹ Thiên Chúa, hãy chuyển cầu cho các vị Linh Mục của Mẹ,
Hỡi Thánh Giuse, hãy bảo vệ các ngài!
Hỡi Thánh Michael, hãy che chở cho các ngài!
Hỡi Thánh Gioan Vianney, hãy nguyện cầu cho các ngài!
Amen!

Anthony Lê dịch từ EWTN (Vietcatholic.net)