Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Thánh Giêrađô, Quan thầy các bà mẹ mang thai

 

Kinh cầu Thánh Giêrađô, Quan thầy các bà mẹ mang thai và thai nhi

 

Lạy rất thánh Giêrađô là tôi tá yêu thương của Đức Chúa Giêsu, mẫu gương trọn hảo của sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa Cứu Thế chúng con, và là người con trung thành của Mẹ Thiên Chúa, xin hãy nhóm lên trong trái tim chúng con một tia lửa bác ái thiên đàng đã từng cháy sáng trong Ngài và làm cho chúng con trở nên một thiên thần của tình yêu.

 

Lạy thánh Giêrađô vinh hiển, giống như Thầy Chí thánh của Ngài, Ngài chịu đựng không kêu ca hay than vãn trước những lời vu khống của kẻ ác nhân kết án dối trá. Ngài đã được nuôi dạy bởi Thiên Chúa là quan thầy và là đấng bảo vệ những bà mẹ mang thai. Xin gìn giữ những người me trong cơn khốn khó và xin bao bọc thai nhi mà họ đang cưu mang để thai nhi được sinh ra an toàn trong ánh sáng ban ngày và lãnh nhận bí tích rửa tội.

 

Lạy thánh dòng Chúa Cứu Thế, gương mẫu của linh mục và các giáo sĩ, xin dủ lòng thương đến những bà mẹ đau khổ, xin cầu bầu cho những bà mẹ mang thai. Xin đừng để họ ích kỷ như những người đang sẵn lòng kết liễu sự sống mà họ đang cưu mang trong họ. Nhưng thay vào đó, cho họ luôn ý thức rằng họ được đặc quyền là khí cụ qua đó Thiên Chúa mang một sự sống nữa vào thế gian. Xin khích lệ, nâng đỡ họ vì lợi ích của con cái họ và cho sự vinh quang của Thiên Chúa sự sống. Amen.

 


Prayer to Saint Gerard

Great Saint Gerard, beloved servant of Jesus Christ, perfect imitator of our meek and humble Savior, and devoted child of the Mother of God, enkindle in my heart one spark of that heavenly of charity which glowed in yours and made you a seraph of love. 

Glorious Saint Gerard, because, like your Divine Master, you bore without murmur or complaint the calumnies of wicked men when falsely accused of crime, you have been raised up by God as the patron and protector of expectant mothers. Preserve me in the dangers of motherhood, and shield the child I now bear, that it may be brought safely to the light of day and receive the sacrament of baptism.

Dear Redemptorist Saint, model Priest and Religious, compassionate toward suffering Mothers, intercede for this expectant Mother. Let her not be selfish like those who are willing to put an end to the life they bear within themselves. Instead let her remain ever conscious that she is privileged to be the instrument through whom God brings another life into the world. Encourage her for the good of her child and the glory of the Lord of life. Amen.