Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Các Linh Hồn

Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Các Linh Hồn

Nguồn: Tài liệu của nhà thờ Holy Family, Orange County.Ngày Thứ Nhất: Cầu Nguyện Cho Thân Nhân.
Lạy Chúa, con yêu mến các đẳng linh hồn khi họ còn chung sống với con, con vẫn tiếp tục yêu thương khi họ qua đời, và con cầu xin Chúa cho họ được ở bên Chúa trong giờ phút này.

Lạy Chúa, xin cho sự đau buồn và thống khổ của con, phát xuất từ nỗi mất mát thương nhớ, sẽ trở thành sự chịu đựng, và xin cho con biết dâng việc đền tội thay cho những tội lỗi và thiếu sót của họ, vì những điều ấy làm cho họ không thể đoàn tụ với Chúa được. Con cảm ơn họ đã săn sóc và tử tế với con, nên ngày hôm nay, con cố gắng đền tạ tội lỗi họ để xin Chúa tha thứ cho họ. Amen.

Ngày Thứ Hai: Cầu Nguyện Cho Bạn Hữu.
Lạy Chúa, trong đời sống, bạn hữu chúng con đã giúp đỡ, lắng nghe và cầu nguyện cho chúng con. Dù cho một số bạn hữu của chúng con đã qua đời, chúng con luôn trân trọng tình bằng hữu, ngay cả khi họ không còn ở thế gian. Hôm nay, con xin kính dâng lên Chúa lời cầu nguyện này để xin Chúa, vì tình yêu và Lòng Thương Xót Chúa, xin cứu giúp các linh hồn bạn hữu của chúng con để họ được bình an trên Thiên Đàng với Chúa. Amen.

Ngày Thứ Ba: Cầu Nguyện Cho Những Ai Khó Thương.
Lạy Chúa, thật là dễ dàng để cầu nguyện cho những ai mà con yêu mến, và thật là khó khăn để cầu nguyện cho những ai mà con không thương mến. Hôm nay, con xin dâng lời cầu nguyện của con để cầu cho những người mà con cảm thấy khó thương họ. Cho dù lỗi lầm là của họ hay của con. Con biết rằng khi chúng con ở trong gia đình của Chúa, con chân thành mong muốn cho họ được ở với Chúa. Nếu họ đang chờ đợi lời cầu nguyện tử tế thì xin Chúa cho trái tim và tâm trí con mở ra để dâng lời cầu nguyện chân thành cho phần rỗi linh hồn họ. Amen.

Ngày Thứ Tư: Cầu Nguyện Cho Người Chết Bất Đắc Kỳ Tử Hay Chết Quá Trẻ.
Lạy Chúa, chúng con không biết được ngày giờ nào Chúa định cho chúng con chết, và chúng con luôn phải chuẩn bị để gặp Chúa , nhưng có những người chết bắt đắc kỳ tử hay chết khi còn quá trẻ, và họ không hề chuẩn bị gì cả. Xin Lòng Thương Xót Chúa tha thứ cho sự thiếu sót trong đời sống tâm linh của họ. Xin Chúa hãy nhìn đức tin họ dành cho Chúa trong trái tim. Xin Chúa hãy chấp nhận lời cầu xin của chúng con hôm nay để đền tạ cho những thiếu sót và bất toàn của họ. Con xác tín rằng họ luôn mong muốn được xum họp cùng Chúa đến muôn đời. Amen.

Ngày Thứ Năm: Cầu Nguyện Cho Những Ai Không Biết Đến Tình Yêu Của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu nhân từ, hôm nay, con cầu nguyện cho những ai chết đi mà không biết được tình yêu vô biên của Chúa. Tuy họ tin tưởng nơi Chúa, nhưng họ không cảm nghiệm được tình yêu của Ngài, qua lòng tử tế và yêu thương của những người khác. Họ cô đơn và lo sợ, họ không biết cách nào để tìm Chúa trong đời sống này. Xin Chúa hãy tỏ lòng nhân từ và thương xót họ, để qua sự chết, họ cảm nhận được niềm vui của tình yêu Chúa. Amen.

Ngày Thứ Sáu: Cầu Nguyện Cho Những Ai Bị Bỏ Rơi Và Cô Đơn.
Lạy Chúa, con rất sợ bị bỏ rơi. Vì thế, con chân thành cầu nguyện cho những ai bị bỏ rơi và cô đơn. Không có ai cầu nguyện cho họ, nên họ đang chờ đợi lòng tử tế và lòng thương yêu, cùng lời cầu nguyện của những người xa lạ. Trong niềm trông cậy, con xin Chúa thương xót mà nhận lời cầu nguyện của con dành cho những linh hồn mồ côi ấy. Amen.

Ngày Thứ Bảy: Cầu Nguyện Cho Những Ai Không Tuân Giữ Các Giới Răn Của Chúa.
Lạy Chúa, có các linh hồn khi sống, họ không từ bỏ Chúa, nhưng họ không tuân giữ các giới răn khôn ngoan của Chúa. Họ vẫn tin ở Chúa, nhưng vì thiếu sót nên đã phạm lỗi lầm. Thời gian họ ở luyện ngục là một thời gian thử thách lâu dài và đau khổ. Con xin dâng lời cầu nguyện này để giúp cho nỗi thống khổ của họ được giảm thiểu đi. Amen.

Ngày Thứ Tám: Cầu Nguyện Cho Những Ai Kiêu Ngạo
Lạy Chúa, chúng con thường không thấy những thiếu sót của mình, vì lòng kiêu ngạo đã che đi thực tại đau đớn ấy. Con xin cầu nguyện cho những ai thật tâm mà tưởng rằng họ sống đạo đức và thánh thiện. Họ hy vọng được đến với Chúa, ngay sau khi chết. Nhưng bây giờ, họ đau đớn và thất vọng, vì họ nhận ra rằng chính tội kiêu ngạo đã cản lối đi của họ đến với Chúa. Xin cho con được làm những việc khiêm nhường để giúp họ trên con đường đến với Chúa. Amen.

Ngày Thứ Chín: Cầu Nguyện Cho Những Ai Phạm Tội.
Lạy Chúa Cha, Cha và con biết rõ những gai nhọn của chính con, giống như Thánh Phaolo đã xưng thú. Con cố gắng chừa tội lỗi này, nhưng thường hay vấp phạm. Và con biết có những linh hồn mồ côi cũng đang phấn đấu với những tội lỗi giống như tội của con. Con xin được dâng lên Chúa những cố gắng của con, để vượt thắng sự cám dỗ, để làm việc đền tạ cho những thiếu sót của con và của các linh hồn. Amen.