Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH DÂNG GIA ÐÌNH CHO THÁNH TÂM CHÚA

 

KINH DÂNG GIA ÐÌNH CHO THÁNH TÂM CHÚA


Lạy Rất Thánh Trái Tim Ðức Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ cho thánh nữ Magarita-Maria, biết lòng Chúa ước ao cai trị các gia đình giáo hữu, thì hôm nay chúng con hân hoan, đến tôn nhận quyền tuyệt đối Chúa cai trị gia đình chúng con. Chúng con muốn từ nay, hằng sống theo hạnh thánh Chúa, chúng con muốn cho gia đình chúng con, trổ sinh các nhân đức mà Chúa đã hứa cho kẻ giữ các nhân đức ấy, được sự bình an ngay từ đời này, chúng con muốn xa bỏ tinh thần thế tục Chúa đã luận phạt.

Chúng con nguyện giữ đức tin đơn sơ trọn vẹn, để Chúa cai trị trí chúng con, Nguyện tận tâm nóng nảy mến Chúa, và năng rước lễ, cho lửa mến hằng cháy luôn, để Chúa cai trị lòng chúng con.

Lạy Trái Tim cực trọng, xin Chúa thương chủ toạ các khi chúng con hội họp, chúc lành cho mọi việc hồn xác chúng con làm, khu trừ các nỗi âu lo, làm cho nên thánh thiện các sự vui mừng, xin giúp đỡ chúng con trong các cơn phiền não.

Lạy Rất Thánh Trái Tim Ðức Chúa Giêsu, nếu trong chúng con, khi nào có ai vô phúc làm cực lòng Chúa, thì xin Chúa nhắc cho nó nhớ, Chúa vốn nhơn từ thương xót kẻ có tội ăn năn. Khi gia đình chúng con phải tang chế, vì có kẻ qua đời, thì mọi người chúng con, kẻ khuất người còn, xin khâm phục lời Chúa đời đời sở định. Chúng con sẽ tự an ủi rằng, Có ngày cả gia đình chúng con, sẽ hợp nhau trên trời mà hát mừng sự vinh hiển Chúa, và cám khen các ơn lành của Chúa đời đời.

Lạy Trái Tim cực sạch Ðức Bà Maria, lạy thánh tổ phụ Giuse vinh hiển, xin hãy dâng việc chúng con dâng mình này lên cho Chúa. Xin hãy nhắc cho chúng con nhớ rằng, trót đời chúng con, chúng con đã dâng mình cho Chúa.

Vạn tuế Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là Vua, và là Cha cả chúng con. Amen.