Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần Đ

Tên thân nhân Tên người xin
Giuse Thầy Phó Tế Nguyễn Trần Vũ Đức HTDC
Phanxico Xavie Huỳnh Quốc Đạt HTDC
Giuse Trần Ngọc Đạo HTDC
Giacobe Trần Đình Đạt HTDC
Tadeo Nguyễn Quang Đạt HTDC
Giuse Nguyễn Trần Vũ Đức HTDC
Phanxico Xavie Huỳnh Quốc Đạt GĐHTDC
GIUSE NGUYỄN TRẦN VŨ ĐỨC HTDC
GIUSE MARIA ĐINH VIẾT ĐẢN GĐTHĐC
MARIA VŨ THỊ ĐIỂM GĐTHĐC
MARIA VŨ THỊ ĐIỂM GĐTHĐC
MARIA LƯƠNG THỊ ĐỎ GĐTHĐC
Linh Mục Stephano Võ Ngọc Đính Phero Trần Quang Vinh
Phêrô Vũ Xuân Đức Anna Nguyễn Phương Thuỳ Linh
Gioan Baotixita Dương Hoài Đức Monica Trần Vũ Hoài Thụy Phượng Uyên
Thầy Phó Tế Stephano Võ Ngọc Đính Pet Trình Vân
Phanxico Assisi Hoàng Minh Đức Monica Trần Vũ Hoài Thụy Phượng Uyên
Sr Maria Thu Đông Maria
Sr Cêcilia Cao Nguyên Tú Đan Maria Phạm Thị Thu Đông
Linh mục Giu-se Lê Công Đức Teresa
Isave Trương Thị Đức tomabt
LM GIACOBE LÊ QUÝ ĐẠT [sinh 08.08.1978 LM 03.08.2013] Phero Trần Quang Vinh
Anna Hoàng Thị Đào Phê Rô Hoàng Thanh Mai
Giuse Ngô Văn Định Micae Mai Văn Tuấn
LM GIACOBE LÊ QUÝ ĐẠT Phero Trần Quang Vinh
Linh Mục Gioan Baotixita LÊ QUÝ ĐỨC Lucia LÊ THỊ HƯỜNG
GIACOBE Thầy Phó Tế LÊ QUÝ ĐẠT Mattheo Trần Lê Quang VĨNH
ĐaMinh Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Văn Phụng
Giuse Lê Quốc Đạt Cecilia Vũ Thanh Hằng
Thầy GIACOBE LÊ QUÍ ĐẠT Phero Trần Quang Vinh
Thầy Giacôbe Lê Quí ĐẠT [ giúp xứ Thanh Đức , GP Đà Nẵng ] Matta Trần Thúy Vân
Linh Mục PHERO NGUYỄN TRỌNG ĐƯỜNG , SVD [ Lm biên chế gp Đà Nẵng , VN ] Anna Trần thị Quỳnh LAN [ giáo xứ Thanh Đức , ĐNẵng , VN ]
LM.Gioan Baotixita Dương Hoài Đức Monica Trần Phương Uyên
phêrô Nguyễn Ngọc Đông Têrêxa Nguyễn Thị Hồng Thiện
phêrô Thầy Phó tế Nguyễn Đoài Têrêxa Nguyễn Thị Hồng Thiện
Thay pho te GiuSe Tran Van Dinh Maria Tran Thi Tin
LM Martino Porres Maria Nguyễn Văn Đoàn , CMC Phero Trần Lê Vi
Thầy Stephano Võ Ngọc ĐÍNH [ Thần Học II gx Bình Phong , gp Đà Nẵng VN ] Mattheo Trần Lê Quang Vĩnh [ gx Thanh Đức gp Đà Nẵng ]
Lm Phero Nguyễn Hữu Đăng [ hưu gp Phan Thiết ] Lm Giuse Vũ văn Trúc [ hưu Sài Gòn ]
LM GIUSE Bùi Văn ĐỒNG [ NQ Quảng Bình , gx Thanh Đức . ĐNẵng , VN . Tu học USA INHAXIO Bùi Văn Đức [ Ghọ Phaolo, Gx Thanh Đức , ĐNẵng . VN
Lm Martino Porres Maria Nguyễn Văn ĐOÀN , CMC [ NQ Bắc Ninh , Quản xứ Núi Thành , gp ĐNẵng , VN ] Lm Phanxico Xavie Đặng Đình Canh
LM Martino Trần Văn Đoàn [ TGM Đà Nẵng 156 Trần Phú ĐN , VN ] Lucia LÊ THỊ HƯỜNG [ GX Thanh Đức , GP Đà Nẵng . VN ]
LM Giuse LÊ CÔNG ĐỨC [ Linh Mục của GP Đà Nẵng ] Phero Trần Văn Trang
Linh Mục PHERO Nguyễn Đệ [ gp Đà Nẵng , VN ] Teresa Trần Thị Hằng Nga
LM Gioan Baotixita LÊ QUÍ ĐỨC Mattheo Trần Lê Quang Vĩnh
LM MARTINO TRẦN VĂN ĐOÀN [ hưu TGM ĐÀ NẴNG ] Phero Trần Lê Vi [ ĐÀ NẴNG ]
gioanbaotixita Hoàng Ngọc Đạo Hoàng Ngọc Đạo
Phêrô NGUYỄN MINH ĐĂNG Js NGUYỄN TIẾN TRẠNG
Anton Vũ văn Đan Danvu
PHÊRÔ Đại Anna KTN