Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần K

Tên thân nhân Tên người xin
LM Giuse NGUYỄN KINH Teresa NGUYỄN THANH THÚY
LINH MỤC Phero PHAN TẤN KHÁNH , PSS Matta NGUYỄN THÚY NGÂN
Linh Muc Anphongso PHAM DUC KHOI Teresa Tran thi Hang Nga
Phero Lai danh khoa Phero lai dang khoa
GIUSE LM PHAM DUC KHOI Phero TRAN QUANG VINH
GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm Têrêsa Hồng Hải