Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần X

Tên thân nhân Tên người xin
Giuse LM. Nguyen Van Xua Maria Vo Kim Anh
Anna Trần Thị Năm Xuân Nguyễn Ngọc Linh
Sr Maria Phạm Thị Thanh Xuân Maria Phạm Thị Thu Đông
Te re xa nguyen thi xoan nguyen thi xoan
Teresa Đồng Thị Hà Xuyến Tadeo Đồng Danh Thanh
lm Gio an Baotixita Nguyễn Quang Xuyên Philipphe Nguyễn Quang Tuyên
Phero Trần XUÂN Phao lo Trần Văn Hải
Luca Giang Triết Xông Maria Madalena Giang Thị Triết Xuân
Phao lo Phan Thành XUYẾN Lucia Nguyễn thị Kim Chi
ANTON NGUYEN-VAN-XUAN MARIA TRAN-THI-HUYNH
ANTON NGUYEN -VAN-XUAN MARIA TRAN-THI-HUYNH
MARIA MAI THI HOA XOAN MAI THI HOA XOAN