Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

LỜI NGUYỆN ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

 

LỜI NGUYỆN ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
 
***
 
A. Lạy Chúa Giêsu, Thánh Tâm Chúa đã héo hắt vì yêu thương, mà chúng con đã sống biết bao ngày phụ bạc cùng Chúa.
 
B. Lạy Chúa Giêsu, chúng con phàn nàn hối hận mọi tội lỗi con.
 
A. Biết bao ơn lành Chúa đã đổ xuống trong linh hồn con, để giục con mến yêu, nhưng con đã cố tình không biết và hắt hủi Chúa.
 
B. Xin cho chúng con từ nay yêu mến kính thờ Thánh Tâm Chúa.
 
A. Chúa hằng giang tay để sẵn sàng ôm ấp vỗ về, và chia sẻ những ưu sầu đau khổ trong cuộc sống của con, nhưng con vẫn lạnh lùng ngoảnh mặt làm buồn lòng  Chúa.
 
B. Lạy Chúa, nay chúng con xin đến dâng mình để yên ủi Thánh Tâm  Chúa.
 
A. Thánh Tâm Chúa đau đớn vì thấy bao gia đình Công Giáo đã xa đàng đạo đức, dung túng các thói hư những  gương xấu, sinh muôn ngàn tội lỗi làm mất lòng Chúa.
 
B. Xin cho gia đình chúng con được nên thánh thiện.
 
A. Chúa thương xót bao gia đình phải tan nát, vì  các bậc cha mẹ không để ý đến việc dạy dỗ con cái.
 
B. Xin cho các bậc cha mẹ được đầy đủ nghĩa vụ giáo  dục  và hướng dẫn con cái.
 
A. Chúa thương xót bao gia đình phải âu sầu cay đắng, vì không biết chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa, là nguồn  mọi sự an ủi.
 
B- Xin cho gia đình chúng con biết cầu khẩn Thánh Tâm Chúa, trong lúc vui  cũng như lúc buồn tủi.
 
A. Chúa khóc thương nhân loại đang từ chối, không  nhìn nhận Chúa là Đấng tạo nên muôn loài, và Chúa là Đấng phải tôn thờ.
 
B. Chúng con xin sấp mình thờ lạy Thánh Tâm Chúa cả  Trời Đất.
 
A. Ngày nay còn biết bao người vẫn không nhận biết Chúa là Đấng ngự trị trên vũ trụ, và có những lời nhạo cười Chúa.
 
B. Xin cho chúng con nhận Chúa ngự trị trong lòng  chúng con.
 
A. Những âm mưu của ma quỷ, chúng quyết làm cho loài người bỏ Chúa, không tin cậy yêu mến Thánh Tâm Chúa,
 
B. Xin cho chúng con biết phó thác, tin cậy yêu mến Thánh Tâm Chúa.
 
A. Chúa đã mang lửa yêu mến xuống thế gian, và  Chúa hằng ao ước lửa ấy bùng cháy lên.
 
B. Xin đốt lòng chúng con cháy lên lửa yêu mến  Thánh  Tâm Chúa.
 
A. Gia đình là nền tảng là nguồn sống của xã hội, xin Chúa hãy đến và ngự luôn mãi trong mọi gia đình.
 
B. Lạy Chúa, xin hãy đến và ngự luôn mãi trong mọi gia đình.
 
A. Chúa đã Phán: Ta là Vua là Đấng thống trị. Xin  cho mọi dân nước tung hô Chúa là Vua.
 
B. Lạy Chúa, xin cho cả nhân loại biết tung hô Chúa là Vua.
 
Đọc chungNgợi khen, chúc tụng, tôn vinh, cảm tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng ngự trị muôn đời. Amen.