Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CHẦU THÁNH THỂ VỚI KINH LẠY CHA, KÍNH MỪNG, SÁNG DANH

 

CHẦU THÁNH THỂ VỚI KINH LẠY CHA, KÍNH MỪNG, SÁNG DANH

 

Chủ đề: Hãy đến thờ lạy Thiên Chúa - O come, Let us adore Him! (Kh 22:9)

 

KINH LẠY CHA

(Của Thánh Peter Eymard)

 

 Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời…

nay đang ngự nơi thiên đàng của Bí tích Thánh Thể,

xin dâng lên Cha ngự trên ngai tòa,

đầy ân sủng và tình thương, mọi lời chúc tụng:

danh dự, uy quyền và vinh quang đến muôn đời!

 

Xin cho danh Cha cả sáng…

được tôn vinh trước hết nơi chúng con,

qua Thần Khí khiêm nhường, vâng phục và bác ái của Cha.

Ước chi với tất cả sự khiêm tốn và nhiệt thành,

chúng con làm cho mọi người được biết đến Cha,

yêu Cha và tôn thờ Cha trong Bí tích Thánh Thể.

 

 

Xin cho Nước Cha trị đến…

nước mang tên Thánh Thể.

Xin chỉ mình Cha cai trị chúng con mãi mãi,

để Cha được vinh quang nơi chúng con,

qua quyền năng của tình yêu Cha,

cùng ác nhân đức sáng ngời của Cha,

mà ân sủng của ơn gọi tông đồ Thánh Thể được thể hiện trong đời sống con.

Xin ban cho chúng con ân phúc tình yêu Cha,

để chúng con có thể mở mang Vương quốc Thánh Thể ra khắp mọi nơi,

và thực hiện nguyện ước của Cha là:

"Ta đến để ném lửa trên khắp địa cầu, và Ta ước mong điều gì, nếu không phải là mong cho địa cầu được cháy lên".

Ôi! phải chi chúng con có thể,

làm người đi châm lửa trời cao ấy!

 

Xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời…

Xin ban cho chúng con được tìm thấy niềm vui,

khi chỉ muốn một mình Chúa,

ước ao một mình Chúa,

suy nghĩ về một mình Chúa mà thôi.

Xin ban cho chúng con ơn ấy bằng cách,

giúp chúng con biết từ bỏ chính mình.

Xin cho chúng con tìm được ánh sáng và sức sống,

trong sự vâng phục thánh ý tốt lành và hoàn thiện của Cha.

Ngài muốn gì, thì con muốn điều đó

Vì Ngài muốn, nên con cũng muốn

Ngài muốn sao, thì con muốn vậy

Ngài muốn bao lâu, con cũng muốn bấy lâu

xin gìn giữ tư tưởng và ước muốn của con

được trong sạch vẹn tuyền xuất phát từ nơi Chúa,

cho Chúa và trong Chúa mà thôi.

 

Xin cho chúng con lương thực hàng ngày…

Chúa chính  là Chúa Giêsu Thánh Thể của con.

Chỉ có mình Chúa mới là, lương thực và trang phục của con,

là giàu sang và vinh quang của con,

là thuốc chữa lành mọi bệnh tật của con,

là sự che chở của con trước mọi sự dữ,

Chúa là tất cả mọi sự đối với con

 

Xin tha thứ những lỗi phạm của chúng con…

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con,

vì con ăn năn về tất cả tội lỗi con,

đang phơi bày ra trước mắt Chúa,

để chúng con cũng tha thứ,

cho những người lỗi phạm tới chúng con.

Những ai đã xúc phạm đến con bằng cách nào đi nữa,

con hết lòng tha thứ cho họ,

và ước ao họ được ánh sáng của tình yêu Chúa

 

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ…

Lạy Chúa Giêsu xin giải thoát con,

khỏi quỷ kiêu ngạo, ô uế, bất hòa và tự mãn.

Xin giải thoát con khỏi những bận tâm và lo lắng trong đời sống,

để với con tim trong sạch và tâm trí thư thái,

con có thể vui vẻ dành cuộc đời,

tận hiến tất cả con người của con,

và tất cả những gì con có,

để phục vụ Chúa là Chúa Giêsu Thánh Thể của con.

 

Ôi lạy Chúa Giêsu! con trông cậy nơi Ngài;

xin đừng để con bao giờ bị nao núng

vì chỉ có Chúa tốt lành,

chỉ có Chúa có quyền năng mạnh mẽ,

chỉ có Chúa trường cửu,

chỉ có Chúa xứng đáng được danh dự và vinh quang,

được yêu mến và cảm tạ muôn đời. Amen.

 

KINH KÍNH MỪNG

 

Kính Mừng Maria

Như lời sứ thần Gabriel chúng con kính chào Mẹ: "Kính Mừng Maria". Xin Mẹ Maria, hiệp với chúng con trong giờ thánh này, để hết lòng tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể. Xưa Mẹ đã hiện diện với các thánh tông đồ trên căn phòng của lầu trên, thì xin Mẹ hôm nay cũng hiện diện với chúng con trong căn phòng này, để cùng chúng con sốt sắng cầu nguyện, xin Thánh Thần ngự đến, mang lửa yêu mến Chúa đốt cháy cõi lòng chúng con, và mở đôi mắt tâm linh của chúng con để chúng con thấy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thiên Chúa tình yêu đang hiện diện thật trước mắt chúng con. Và để chúng con cùng với Mẹ nói tiếng xin vâng, trước lời mời gọi của Chúa: "Các con không thể tỉnh thức nổi với Thầy một giờ sao?" Mt26:40.

 

Mẹ đầy ơn phúc

Mẹ đầy ơn phúc vì linh hồn Mẹ biết ca ngợi Thiên Chúa,

Là Đấng cứu độ,

Là Đấng Toàn năng làm bao điều cao cả,

Danh Chúa chí thánh, chí tôn,

Chúa xót thương kẻ kính sợ Chúa.

 

Xin Mẹ dạy chúng con, biết khiên nhường làm tôi tớ của Chúa Giêsu Thánh Thể,

để linh hồn chúng con biết ca ngợi Chúa Giêsu

Là Bánh hằng sống từ trời

Máu Ngài cứu độ muôn dân trên mặt đất

Và khi nghe Danh Giêsu

mọi đầu gối phải bái quỳ, ma quỷ khiếp kinh.

 

Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ

Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ. Ôi diễm phúc cho Mẹ, được Thiên Chúa ở cùng vì thân xác tinh tuyền của Mẹ là bàn thờ cho Chúa ngự. Xin Mẹ giúp con, biết gìn giữ thân xác con, khỏi ra ô uế, để Chúa Giêsu Thánh Thể khi chúng con rước vào lòng tuôn đổ muôn ơn phúc và luôn ở cùng chúng con.

 

Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ

Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ vì trong lòng Mẹ cưu mang Hài nhi Thánh Thể. Xin Mẹ cho con được cảm nghiệm như Mẹ là có Giêsu Thánh Thể trong lòng, để chúng con cũng cảm thấy được diễm phúc có Chúa hơn có mọi thứ trên đời. Ước gì chúng con sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa.

 

Và Giêsu, Con lòng Mẹ gồm phúc lạ

Và Giêsu, Con lòng Mẹ gồm phúc lạ, cũng như Giêsu Thánh Thể, Chúa lòng con, đầy phép lạ, đầy giàu sang, uy quyền.

 

Chúa giàu sang nhưng con vẫn nghèo hèn vì lối sống người con hoang đàng đánh mất ơn nghĩa Chúa, sống như kẻ ăn xin, thiếu thốn, áo linh hồn tả tơi rách nát. Xin cho con mạnh dạn trở về sống trong sự giàu sang ân sủng của Chúa Giêsu Thánh Thể, để Ngài chữa lành xác hồn con.

 

Chúa Giêsu trong lòng Mẹ đầy phép lạ khiến Gioan Tẩy Giả nhảy mừng, khiến nước hóa rượu ngon mang hạnh phúc cho đôi tân hôn trong tiệc cưới Cana, nhưng Giêsu trong con chẳng làm phép lạ, bởi con chỉ muốn Chúa làm phép lạ cho mình. Xin Mẹ cho con biết mang Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng con đến với người khác để Chúa Giêsu làm phép lạ nơi họ, để con được như Mẹ hằng ghi nhớ những điều ấy, và suy đi nghĩ lại chúc tụng Chúa trong lòng.

 

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời

Tạ ơn Thiên Chúa, đã cho chúng con có một người Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, để khi chúng con chạy đến với Mẹ, thì Mẹ dẫn chúng con tới Chúa. Chúng con biết rằng khi có Mẹ hiện diện, thì Thiên Chúa cũng hiện diện với chúng con. Khi chúng con nhờ Mẹ cầu bầu thì chúng con cũng biết rằng lời cầu bầu của Mẹ rất có quyền thế. Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu Thánh Thể, Linh mục tối cao, xin Mẹ gìn giữ, phù hộ cách riêng những linh mục con yêu dấu của Mẹ, xin cho các Ngài lòng yêu mến và quảng bá Thánh Thể mạnh mẽ.

 

Cầu cho chúng con là kẻ có tội

Bởi một người nữ là Evà mà tội lỗi đã đi vào thế gian, nhưng cũng nhờ một người nữ là chính Mẹ mà chúng con được cứu khỏi mọi tội. Cám ơn Mẹ đã mang Chúa Giêsu Thánh Thể đến cho nhân loại. Xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi mọi tội lỗi, nhất là tội phạm đến Thánh Thể Chúa. Đặc biệt xin Mẹ cho những người không tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể được cảm nhận mạnh mẽ tình yêu của Chúa. Thế giới hộm nay cũng đang mang tâm trạng của Mẹ khi xưa được truyền tin: "Việc ấy xảy ra như thế nào được?...", nhưng Mẹ đã thưa, này tôi là tôi tá của Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền, và xin Mẹ cho thế giới hôm nay cũng biết xin vâng, xin tin vào Lời của Chúa truyền: Ta là bánh từ trời, ai ăn sẽ sống muôn đời (Ga 6:51), và đây Thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế (Mt28:20).

 

Khi nay và trong giờ lâm tử

Khi xưa và hôm nay Mẹ đã và đang sống, linh hồn Mẹ cũng đã và đang sống bởi Mẹ tin và để Lời Chúa được thể hiện trên đời sống của Mẹ. Xin cho chúng con hôm nay, và trong giờ phút cuối đời vẫn tin yêu Chúa Giêsu Thánh Thể, và trong giờ chết chúng con ước gì có sự hiện diện của Mẹ và được rước Thánh Thể hằng sống. Nguyện xin Mình và Máu Chúa Giêsu gìn giữ con khỏi chết đời đời. Amen. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Ngài. Amen.

 

KINH SÁNG DANH

 

Sáng Danh Đức Chúa Cha

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Đức Chúa Cha, Thiên Chúa toàn năng,

Đấng đã có, hiện có và đang đến! (Kh 4:8)

"Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con,

Cha xứng đáng lãnh nhận

vinh quang, danh dự và uy quyền,

vì Cha đã dựng nên muôn vật, và do thánh ý Cha muốn,

mọi loài liền có và được dựng nên." (Kh 4:11)

 

"A-men! Xin kính dâng Cha chúng con

lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn,

danh dự, uy quyền và sức mạnh,

đến muôn thuở muôn đời! A-men! " (Kh7:12)

 

"Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng,

sự nghiệp Cha thật lớn lao kỳ diệu!

Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,

đường lối Cha quả chân thật công minh!

Lạy Cha, nào có ai không kính sợ Cha?

Ai mà chẳng tôn vinh danh Cha?

Vì chỉ có Cha chí thánh chí tôn.

Người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan,

vì ai ai cũng đều thấy rõ những phán quyết công minh của Cha." (Kh 15:3-4)

 

Sáng Danh Gia Vê Thiên Chúa, Đấng tạo thành trời đất, Thiên Chúa hằng hữu. Nguyện xin Danh Cha được tôn vinh khắp nơi, trên trời và dưới đất. Nguyện xin Danh Cha được tôn vinh trong đời sống chúng con muôn đời. Amen.

 

Sáng Danh Đức Chúa Con

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

"Con Chiên Thiên Chúa đã hiến tế nay xứng đáng lãnh nhận

phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh,

danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc." (Kh 5:12)

 

"Xin kính dâng Chiên Thiên Chúa đang ngự trong Thánh Thể

lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng

đến muôn thuở muôn đời! Amen!" (Kh 5:13)

"Ha-lê-lui-a!

Chiên Thiên Chúa con thờ là Đấng cứu độ,

Đấng vinh hiển uy quyền! (Kh 19:1)

"Nào hãy ca ngợi Chiên Thiên Chúa chúng ta,

hỡi tất cả tôi trung của Chúa,

hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người! " (kh 19:5)

Sáng danh Đức Chúa Con, là Thiên Chúa đã hiến mình vì yêu, nay đang ngự trong phép Thánh Thể.

Chúc tụng Chúa Giêsu, Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng con,

Chúc tụng Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, Đấng Cứu độ chúng con.

Xin cho Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu được hiển trị và yêu mến nơi tâm hồn chúng con. Amen.

 

Sáng Danh Đức Chúa Thánh Thần

Sáng Danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Đấng tạo tác muôn loài, là tình yêu Thiên Chúa Cha và Chúa Con

Hỡi Đấng Bảo Trợ, Đấng An ủi, xin Ngài ngự đến!

Đấng thanh tẩy, Đấng vạch tội, xin thánh hóa chúng con nên sạch

Chúc tụng Ngôi Ba, Thần Khí Thiên Chúa

Đấng uy quyền, sáng láng!

Xin cho Danh Ngài được cả sáng, tôn vinh, ca tụng như Ngôi Cha và Ngôi Con đến muôn đời. Amen.

 

LỜI CHÚC TỤNG THIÊN CHÚA

 

Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu,

Chúc tụng Danh Thánh Thiên Chúa cao cả,

Chúc tụng Chúa Giêsu, thật sự là Thiên Chúa và là con người,

Chúc tụng Danh Thánh Chúa Giêsu đầy lòng xót thương,

Chúc tụng Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu,

Chúc tụng Máu Thánh Châu Báu Chúa Giêsu,

Chúc tụng Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể và trên các bàn thờ

Chúc tụng Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo trợ,

Chúc tụng Thánh Mẫu Maria, Mẹ Thiên Chúa rất thánh

Chúc tụng Rất Thánh Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Chúc tụng Mẹ Maria lên trời hồn và xác

Chúc tụng Mẹ Maria trinh khiết và khiên nhường

Chúc tụng Thánh Giuse, bạn thanh sạch Đức Maria

Chúc tụng Thiên Chúa nơi các thiên thần và các thánh trên thiên đàng. Amen!

 

KINH CẦU CÙNG CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ

(Thánh Nữ Maria Faustina)

 

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa chứng từ Lòng Thương Xót Thiên Chúa dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa Mình và Máu Chúa Giêsu như bằng chứng Lòng Thương Xót vô biên dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa Lòng Thương Xót Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa giá chuộc vô cùng của Lòng Thương Xót đền bồi mọi món nợ cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa nguồn mạch nước hằng sống phát nguyên từ Lòng Thương Xót vô biên dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa lò lửa rất tinh tuyền bừng cháy từ cung lòng Thiên Chúa Cha hằng hửu như từ một vực thẳm thương xót vô biên dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa thần dược chữa lành mọi yếu đuối của chúng con, xuất phát từ Lòng Thương Xót vô biên, như từ một nguồn mạch, dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa sự hợp nhất giữa Thiên Chúa với chúng con qua Lòng Thương Xót vô biên Người dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa mọi tình cảm của Trái Tim rất dịu dàng Chúa Giêsu dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm trông cậy độc nhất của chúng con giữa mọi đau khổ và thù nghịch trong cuộc sống.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa tăm tối và những cơn giông tố trong ngòai.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con trong cuộc sống và trong giờ lâm tử.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa những thù nghịch và những chán chường.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa nạn giả dối và bội bạc.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa tăm tối và nạn vô thần đang lan tràn khắp thế giới.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa khắc khoải và đau khổ vì không được cảm thông.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa những nhọc nhằn và đơn điệu của cuộc sống mỗi ngày.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa cảnh tan nát của những hy vọng và cố gắng.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa những dã man của quân thù và cuồng bạo của hỏa ngục.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những gánh nặng đã quá sức và những nỗ lực của con đã thất bại.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những giông bão vùi dập cõi lòng và nỗi sợ hãi của con dường như thất vọng.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi trái tim sắp sửa run giùng và mồ hôi tử khí ướt đẫm vầng trán của con.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi mọi sự đều dấy lên chống đối và nỗi tuyệt vọng đen tối tràn ngập hồn con.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi mọi vật đời này đã nhòa trước mắt con, và lần đầu tiên linh hồn con nhìn thấy những thế giới xa lạ.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những nhiệm vụ vượt quá sức con, và sự chống đối trở nên số phận mỗi ngày của con.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi việc tập tành nhân đức xem ra khó nhọc và nhiên tín trong con nổi lọan.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những đòn đánh nghịch thù nhắm thẳng vào con.

·         Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những lao nhọc và nỗ lực của con bị người đời xét đóan sai lầm.

Lạy Bánh Thánh, con tín thác nơi Chúa khi những xét đóan của Chúa vang lên với con; chính lúc đó con sẽ tín thác vào đại dương thương xót của Chúa.

 

Kinh Thánh Hiến Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

 

Lạy Rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, chúng con xin thánh hiến bản thân chúng con cho rất thánh trái tim Chúa. Xin hãy chiếm lấy toàn thể sự hiện hữu của con. Xin hãy biến đổi con nên một với Chúa. Xin hãy làm đôi tay con nên đôi tay Chúa, đôi chân con nên đôi chân Chúa, và con tim con nên con tim Chúa. Xin cho mắt con nhìn với đôi mắt Chúa, trí con hiểu với tâm trí Chúa, tim con yêu với trái tim Chúa, đời con phụng sự với mục đích của Chúa, và xin cho con được tôn thờ Chúa với tất cả con người của con. Lạy Chúa, xin hãy làm cho con trở nên một Kitô khác mang hình ảnh của Thiên Chúa.

 

Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, xin ban cho con Thần Khí Thánh của Chúa, để Ngài dạy con biết yêu Chúa và chỉ sống nhờ Chúa, với Chúa, trong Chúa, và cho Chúa mà thôi.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và biến đổi thân xác con thành Đền thờ của Chúa. Xin Chúa hằng ở bên con luôn mãi. Xin ban cho con tình yêu sâu thẳm nhất, để con nhiệt thành sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin cho con tình yêu để con phụng sự Chúa với trọn cả trái tim, linh hồn, trí khôn và sức mạnh của con. Xin hãy chiếm lấy tất cả mọi quan năng hồn xác con để con luôn thuộc về Chúa.

 

Lạy Thần Khí thánh Tình yêu Ngôi Ba, xin ban cho con tràn đầy các ân sủng và dồi dào các nhân đức tốt lành của Chúa. Xin gia tăng đức tin trong con, bồi thêm lòng trông cậy, củng cố lòng tín thác của con vào Chúa, và hun đốt lửa yêu mến Chúa trong con. Xin cho con khao khát các đặc sủng, hoa quả của Thần Khí Chúa, trước là để thánh hóa bản thân và sau là phục vụ tha nhân.

 

Lạy Thiên Chúa Ba ngôi cực thánh, xin hãy biến đổi linh hồn và thân xác con nên đền thờ của Chúa. Amen.

 

LỜI NGUYỆN CÁM ƠN GIÊSU THÁNH THỂ

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian và ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế, để chúng con được sống và sống viên mãn hơn!

 

Chúng con tin thật:

Qua hình bánh, Chúa đang ngự trong nhà tạm này, với tất cả thần tính hằng sống và nhân tính vinh hiển của Chúa.

 

Chúng con thờ lạy Thần Tính của Chúa đã hoá thành nhục thể và ở giữa chúng con. Chúng con chúc tụng Tình Yêu của Chúa đã yêu chúng con đến tự hiến để chúng con được thánh hoá trong chân lý! Chúng con kính mến Nhân Tính của Chúa đã được thụ thai bởi quyền phép Chúa Thánh linh và được hạ sinh bởi lòng đồng trinh của Mẹ Maria.

 

Chúng con đền tạ Linh Hồn của Chúa đã buồn sầu đến chết vì tội lỗi của loài người chúng con. Chúng con cảm tạ Thánh Thể của Chúa đã trở nên Bánh bởi trời xuống nuôi sống thế gian Chúng con nguyện cầu Thập Giá của Chúa, như cây trường sinh mọng sữa và mật là nước và máu từ cạnh sườn của Chúa chảy ra tẩy rửa con người tự ái đầy yếu nhược của chúng con, và cho chúng con no thỏa chỉ một mình Chúa mà thôi!

 

Lạy Chúa,

Từ nay, Chúa chính là Sự Sống của chúng con. Và, Sự sống mà chúng con đang sống đây không còn phải chúng con sống nữa, song chính là Chúa sống trong chúng con.

 

Để rồi, Nhờ Trái Tim Đầy Ơn Phúc của Mẹ Maria Đồng Công Cứu Chuộc, Mẹ của Chúa cũng là Mẹ của chúng con, nhân tính của chúng con đã được Chúa cứu chuộc, ngự trị và dưỡng dục này hoàn toàn thuộc về Chúa và là của Chúa, xin Chúa tiếp tục làm chứng cho chân lý trong chúng con và qua chúng con, để thế gian nhận biết rằng Cha ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng con cho tất cả nên một trong Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC

 

Lạy Chúa Giêsu, là LINH MỤC ĐỜI ĐỜI, Chúa đã dùng tay các  Giám mục mà thông ban bảy ơn Thánh Thần Chúa để thánh hóa các Linh mục. Chúa là mẫu gương độc nhất và sáng ngời cho hàng Linh mục noi theo. Xin Chúa in sâu mẫu gương Chúa vào tâm hồn các Linh mục để các Linh mục được trở nên như một Kitô-thứ-hai của Chúa.

 

Xin Chúa cho các Linh mục sống theo ánh sáng Đức Tin chỉ dẫn và bất cứ trong cảnh ngộ nào hằng tin vào quyền năng vô cùng của Chúa, biết sống nội tâm, siêng năng cầu nguyện, lấy Mình Máu Thánh Chúa và Phúc Âm làm của ăn nuôi sống đức tin hằng ngày. Xin cho các Linh mục thật lòng mến Chúa, và yêu thương mọi người, hy sinh đời sống mình vì kẻ khác, luôn luôn nêu gương khiêm nhường, khó nghèo, hiền hòa và trong sạch, để mọi người nhìn thấy Chúa Giêsu sống động qua các Linh mục.

 

Xin cho các Linh mục trìu mến và vâng phục Cha chung là Đức Giáo Hoàng, thành tâm cộng tác với Đức Giám mục là đấng kế vị các Thánh Tông Đồ, luôn luôn đoàn kết với các anh em Linh mục khác trong việc rao giảng và mở mang nước Chúa.

 

Xin cho các Linh mục là những chủ chăn nhiệt thành săn sóc đoàn chiên Chúa, tìm kiếm những con chiên bị thất lạc, chăm nom những con chiên bệnh hoạn, chữa lành những con chiên đau yếu, nuôi dưỡng những con chiên trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa.

 

Xin cho các Linh mục là cha chung đáng quý mến của mọi gia đình Cộng đoàn, hướng dẫn giáo dân trong tình phụ tử lấy Phụng vụ Thánh Thể và Lời Chúa làm của ăn nuôi dưỡng Cộng đoàn, để mọi người trong Cộng đoàn hăng say cộng tác xây dựng nước Chúa.

 

Lạy MẸ MARIA, là Mẹ của hàng giáo sĩ, xin cho các giáo sĩ hằng yêu mến Mẹ. Xin Mẹ nâng đỡ Linh mục khi có ai yếu đuối thì Mẹ ủi an, khi sầu khổ Mẹ khuyến khích, khi thua buồn, để các ngài luôn luôn phấn khởi làm tròn nghĩa vụ Linh mục. Amen.

 

Chú ý: Quý vị có thể ngừng ít phút bất cứ chỗ nào để suy niệm, cầu nguyện, xin ơn v.v...