Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CHẦU THÁNH THỂ: THÁNH THỂ, GIAO UỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU

CHẦU THÁNH THỂ: THÁNH THỂ, GIAO UỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU

 

 

I. KHAI MẠC

 

- Đặt Mình Thánh Chúa

 

- Hát: Thờ lạy Thánh Thể

 

1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh: yêu quí nhân loại, hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say: Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.

 

ĐK: Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu thắm trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

 

2. Cha ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến: ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối: tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

 

- Tâm tình gợi ý:

 

Ý tưởng giao uớc đã có từ rất xa xưa . Các dân tộc đã từng ký những hiệp uớc về quân sự để chống lại kẻ thù chung. Hoặc mỗi lần người ta muốn hợp tác với nhau vì một mục đích chung, người ta ký kết giao ước…

 

Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa mạc khải ý định cứu rỗi của Người là đem nhân loại vào thông hiệp với sự sống của Người. Để thực hiện chương trình này, Thiên Chúa chọn dân Israel và lập với dân này một giao ước.

 

Giờ đây, chúng ta cùng nhau lắng nghe hai bản văn tường thuật về Giao Ước đó. Bản văn thứ nhất nói về việc Yavê Thiên Chúa điều đình với dân, qua trung gian là Môsê. Còn bản văn thứ hai tả lại cuộc cử hành giao ước.

 

II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM:

 

- Hát Mình Máu Thánh

 

1- Ôi Cha, yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Ôi Cha, yêu con, yêu con quên cả chính Mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.

 

2 - Ôi Cha, bao la, yêu con thật hải hà. Này Mình máu Thánh nuôi hồn con khỏi giá lạnh. Ôi Cha, yêu con, bao la ôi thật hải hà. Này Mình Máu Thánh lò nung nóng con người ta.

 

ĐK: Tâm tư con hoan lạc được rước Mình Máu Thánh, tâm tư con vinh hạnh được diện kiến Tim Cha. Biết nói chi cho cân tình mến Cha đã dành. Biết đáp chi cho cân tình mến Cha rộng ban.

 

- Công bố Lời Chúa: Xh 19,3-9

Ông Mô-sê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, ĐỨC CHÚA gọi ông và phán: "Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Ít-ra-en thế này:4 Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta.5 Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta.6 Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Đó là những lời ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en."7 Ông Mô-sê về triệu tập các kỳ mục trong dân, trình bày cho họ biết tất cả những lời ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông.8 Toàn dân nhất trí đáp lại: "Mọi điều ĐỨC CHÚA phán bảo, chúng tôi xin làm theo." Ông Mô-sê thưa lại với ĐỨC CHÚA những lời dân nói.

 

Xh 24,3-8

Ông Mô-sê xuống thuật lại cho dân mọi lời của ĐỨC CHÚA và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: "Mọi lời ĐỨC CHÚA đã phán, chúng tôi sẽ thi hành."4 Ông Mô-sê chép lại mọi lời của ĐỨC CHÚA. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Ít-ra-en.5 Rồi ông sai các thanh niên trong dân Ít-ra-en dâng những lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế ĐỨC CHÚA.6 Ông Mô-sê lấy một nửa phần máu, đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ.7 Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: "Tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo."8 Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói: "Đây là máu giao ước ĐỨC CHÚA đã lập với anh em, dựa trên những lời này."

 

- Suy niệm:

Chúng ta thấy, Thiên Chúa đã muốn cho con người tham dự vào sự sống của Người. Giao ước của Người với dân Israel là khởi đầu cho việc thực hiện chương trình đó. Israel được mời gọi sống thông hiệp với Yavê Thiên Chúa. Việc Môsê cử hành giao ước đã khắc ghi vào lòng dân ý muốn của Thiên Chúa. Việc cử hành này được thực hiện bằng việc rẩy máu. Môsê sát tế súc vật và giữ lại máu chúng. Ông lấy máu rẩy trên bàn thờ và trên dân chúng. Việc rẩy máu trên bàn thờ và trên dân rất có ý nghĩa, bởi vì máu chính là sự sống. Máu này thiết lập giữa Thiên Chúa và Israel mối liên kết của một cuộc sống chung. Đó không có gì là ma thuật, nhưng là một biểu thị cụ thể thế nào là giao ước, thế nào là chung sống với nhau.

 

Khi thời gian đã tới, Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích của Thân Mình bị trao nộp, và của Máu đổ ra làm nên Giao Ước Mới. Sự liên kết của các tín hữu với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô không còn được thể hiện qua việc rảy máu, nhưng qua việc đón nhận Bánh và Rượu đã được thánh hiến làm của ăn, của uống thiêng liêng nuôi sống linh hồn chúng ta. Việc rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô thực hiện nơi chúng ta sự thông hiệp với Thiên Chúa, cho chúng ta được sống kết hiệp với Người. Chính vì thế mà Thánh Thểå là hy tế của Giao Ước Mới. Nhờ Thánh Thể, chúng ta nhận được sự sống Thần Linh của Chúa Kitô, chúng ta được tháp nhập vào Thân Thể mầu nhiệm của Người. Đó cũng chính là điều mà chúng ta cầu xin mỗi khi cử hành Thánh lễ: “Khi chúng con được Mình và Máu Con Cha bổ dưỡng, được đầy tràn Thánh Thần của Người, xin cho chúng con trở nên một thân thể và mộït tinh thần trong Đức Kitô” (KNTT-3).

 

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, xưa kia Cha đã lập giao ước với dân Israel. Khi thời gian viên mãn, Cha đã sai Con Cha đến thiết lập Giao ước mới.

Xin cho chúng con ngày càng được thông hiệp vào sự sống của Chúa mỗi khi chúng con rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Amen.

 

- Hát Chúa là Mục Tử

 

1- Chúa là mục tử Người dẫn lố́i chỉ đường cho con đi. Đi trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi. Cỏ tươi rợn đồng xanh con no thoả không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh con nghỉ uống no đầy.

 

ĐK: Chúa chiên nhân từ, Người dẫn con tới đồng nội này suối nước mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa Người dẫn con đi. Đi giữasuối mát cỏ xanh con thiếu gì.

 

2- Chúa là mục tử Người dọn bữa kê bàn cho con dân. Dầu Người tràn lan và chén ái ân Người đầy chan. Chúa ban cho đời con qua năm tháng hưởng dư đầy phúc đức. Chúa ở cùng con, con cùng Chúa muôn đời.

 

III. CẦU NGUYỆN

 

“Đây là Giao Ước Ta sẽ lập với nhà Israel, Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, Ta sẽ khắc ghi lề luật của Ta trong tim chúng. Chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Chúa của chúng”.

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

 

“Ta sẽ cho các ngươi một quả tim mới và sẽ đặt để trong lòng các ngươi một tinh thần mới. Ta sẽ cất khỏi thân xác các ngươi quả tim bằng đá và sẽ cho ngươi quả tim bằng thịt. Ta sẽ đặt trong lòng các ngươi Thần Trí của Ta và sẽ hướng dẫn các ngươi sống theo các mệnh lệnh của Ta, tuân giữ các luật lệ của Ta và đem ra thực hành”.

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

 

IV. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH CHÚA

 

- Cầu cho Đức Giáo Hoàng:

Hát bài Này Con Là Đá

Này con là Ðá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

 

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng... Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù, đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

 

- Hát Đây Nhiệm Tích

 

1. Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường cho nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy sự gì.

 

2. Dâng về Ðức Chúa Cha và Con Chúa, khúc ca mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, cả Thánh Thần nhiệm xuất bởi hai Ngôi. Bao tiếng hát chúc khen cảm tạ, kính tiến Ba Ngôimột Chúa muôn đời. Amen.

 

- Lời nguyện.

- Phép lành Mình Thánh Chúa.

 

V. BẾ MẠC

- Hát kết thúc