Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Làm thế nào để tôi được yêu Người

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

 

Làm thế nào để tôi được yêu Người

 

Làm thế nào để tôi được yêu Người?
Hãy để tôi tính toan bằng nhiều cách.
Tôi yêu Người sâu, rộng, đỗi cao vời
Hồn vươn tới vượt ra ngoài hình ảnh.


Để kết thúc Sự Sống
và Hồng Ân lý tưởng.


Tôi yêu Người ôi, tha thiết mỗi ngày
Trong thầm lặng, mặt trời và ánh nến.
Tôi yêu Người mênh mang,
Khi con người bon chen Quyền Quí;
Tôi yêu Người chân thành,
Khi họ thôi cất tiếng Ngợi Khen.
Tôi yêu Người với tình cảm nồng nàn


Với nỗi sầu già nua
và Đức tin thơ dại


Tôi yêu Người tình yêu dường đã mất
cùng Đức hạnh của tôi,
Tôi yêu Người với từng nhịp thở.
Nụ cười, nước mắt, tất cả đời tôi!


Và, nếu được Chúa chọn,
Tôi yêu Người đắm say sau khi chết.

 


Valentine 2012
Jos. Tú Nạc, NMS