Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Lễ An Táng Và Lễ Giỗ

 

Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Lễ An Táng và Lễ Giỗ

 

Thánh lễ An Táng

Ngoài mùa phục sinh

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ mình Chúa mới thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự sống muôn đời. (Hôm may) ÔBACE T... là người tín hữu Chúa và người anh (chị) em của chúng con đã cùng an giấc với Ðức Giêsu, Con Một Chúa. Nhưng chúng con biết rằng Chúa đã cho Ðức Giêsu sống lại, Chúa cũng sẽ cho ÔBACE được cùng sống lại với Người. Vì vậy, chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho ÔBACE được chia sẻ vinh quang với Ðấng đã từ cõi chết sống lại. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để cầu cho ÔBACE. T... được hưởng ơn cứu độ. Khi còn sống, ÔBACE đã vững tin Ðức Giêsu Con Chúa là Vị Cứu Tinh nhân hậu, thì giờ đây, xin Chúa cho ÔBACE được thấy rằng Người cũng là vị thẩm phán khoan dung. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Ðức Giêsu Con Chúa đã để lại cho chúng con bí tích Thánh Thể là lương thực đi đường giúp chúng con đủ sức tiến về nhà Chúa, ước chi nhờ bí tích này, người anh (chị) em tín hữu của chúng con là T... được vào Nước Chúa dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin...

 

Thánh lễ An Táng

trong mùa phục sinh

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng: Chính Ðức Giêsu sẽ cho người con cái Chúa là ÔBACE T... được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thương nhìn đến lễ vật chúng con dâng và cho người con của Chúa là ÔBACE T... mới qua đời được vào chung hưởng vinh quang với Con Một Chúa, Ðấng đã dùng bí tích yêu thương liên kết chúng con nên một. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành bí tích Vượt Qua để cầu cho người con Chúa là ÔBACE T... mới qua đời. Xin thương đón nhận ÔBACE vào nhà Chúa, nơi đầy tràn ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin...

 

Lễ Giỗ

Ngoài mùa phục sinh

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa là niềm vinh hạnh của người tín hữu là sự sống của bậc chính nhân, Chúa đã muốn cho Con Chúa chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin thương đến người tín hữu Chúa là (ÔBACE) T... khi còn sống đã tin nhận mầu nhiệm Phục Sinh mà ban cho (ÔBACE) được vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui nhận lễ vật chúng con dâng để cầu cho (ÔBACE) T... Nhờ thánh lễ chúng con đang cử hành, xin cho (ÔBACE) được thanh luyện hầu được phúc sống bên Chúa đến muôn đời Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, nhân ngày giỗ (ÔBACE) T... Chúa đã cho chúng con được tham dự tiệc thánh, xin cũng cho người tin hữu này được giải thoát khỏi vòng tội lỗi và mai ngày được sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin...

 

Lễ Giỗ

Trong mùa phục sinh

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho Con Một Chúa là Ðức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây, chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người anh (chị) em tín hữu của chúng con là (ÔBACE) T... được chia sẻ vinh quang với Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đánh bại thần chết, và xin cho (ÔBACE) được tham dự vào đời sống phục sinh của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con xin dâng của lễ này để cầu cho người con Chúa là (ÔBACE) T... đã lìa cõi thế. Xưa Chúa đã lấy nước mà thanh tẩy (ÔBACE), nay nhờ Ðức Kitô đã đổ máu ra làm lễ tế giao hoà, xin mở lòng khoan dung thanh tẩy (ÔBACE) sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, trong bí tích vượt qua này, Chúa đã cho chúng con nên một với Ðức Kitô, Ðấng toàn thắng tội lỗi và thần chết. Xin cho người con của Chúa là (ÔBACE) T... đã qua đời được thoát khỏi vòng tội lỗi, để cùng Người hưởng vinh quang phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Cầu cho Giáo Hoàng

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa là Ðấng thưởng công xứng đáng cho ai nấy tuỳ theo việc họ làm. Chính Chúa đã chọn Ðức Giáo Hoàng T... làm mục tử kế vị thánh Phê-rô hướng dẫn Giáo Hội. Khi còn sống ở trần gian, người đã trung thành phân phát kho tàng ân sủng và tình thương của Chúa, giờ đây, xin Chúa đón nhận người vào thiên đường, để muôn đời hưởng niềm vui với Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, đây là những lễ vật chúng con dâng để cầu cho tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng T... Vì lễ tế hoà giải này, xin Chúa ban thưởng cho người muôn phúc lộc vinh quang và cho chúng con được tràn đầy ân sủng. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, nhờ tham dự bàn tiệc thánh này, chúng con đã được phúc hiệp thông với Chúa. Giờ đây, xin nhân lời chúng con cầu nguyện cho tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng T... Chúa đã đặt người làm nền tảng hữu hình xây dựng sự hiệp nhất của toàn thể Hội Thánh ở trần gian, thì xin cũng cho người được chung hưởng hạnh phúc với cộng đoàn các thánh trên trời. Chúng con cầu xin...

 

Cầu cho Ðức Giám Mục

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã giao cho Ðức Giám Mục T... nhiệm vụ chăm sóc gia đình Chúa là giáo phận chúng con. Người đã vất vả lo việc tông đồ, xin cho người được chung hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu với chủ mình là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Ðấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, xin thương đến tôi tớ Chúa là Ðức Cha T..., giám mục giáo phận chúng con. Ước chi lễ tế này là lễ tế xưa người đã dâng cho chúng con được ơn cứu độ, giờ đây đem lại ơn tha thứ cho người. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa rất nhân từ, xin cho Ðức Giám Mục chúng con là Ðức Cha T..., được hưởng nhờ lòng nhân hậu của Chúa. Khi còn sống, người đã rao giảng Ðức Kitô là Ðấng người hằng tin tưởng, thì nhờ lễ tế này, xin cho người được cùng Ðức Kitô muôn đời chia sẻ phần vinh phúc. Chúng con cầu xin...

 

Cho một giám mục khác

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã giao cho Ðức Cha T... (Ðức Hồng Y T...) nhiệm vụ giám mục giữa hàng tư tế nối nghiệp các Tông Ðồ. Xin cho tôi tớ Chúa được chung phần vinh phúc với các ngài mãi mãi. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng để cầu cho Ðức Cha T. (Ðức Hồng Y T...). Ở dưới thế, Chúa đã giao cho người trọng trách giám mục, thì trên trời, xin cho người được cùng các thánh chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, khi còn ở trần gian, Ðức Giám Mục T. (Ðức Hồng Y T...). đã nhân danh Ðức Kitô điều khiển giáo phận T... vì lễ tế này, xin Chúa cho người được thanh tẩy và được cùng Ðức Kitô hiển trị trên thiên đàng. Chúng con cầu xin...

 

Cầu cho Linh Mục

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã chọn người anh em chúng con là T... làm linh mục của Chúa như các tông đồ, để rao giảng Tin Mừng và cử hành bí tích. Giờ đây, người đã hoàn thành nhiệm vụ, xin cho người được vui mừng chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, vì mầu nhiệm thánh chúng con dâng, xin cho linh mục T... được chiêm ngưỡng tỏ tường Ðấng người đã trung thành phụng sự khi còn ở dưới thế là chính Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa nhân lành, chúng con vừa dự tiệc Thánh Thể là bí tích ban sự sống. Chúng con cầu cho linh mục T... Chúa đã trao cho người quyền phân phát những ân sủng dồi dào của Chúa, xin Chúa cũng cho người được hưởng tận nguồn ơn cứu độ như người hằng mong ước khi còn ở trần gian. Chúng con cầu xin...

 

Cầu cho Phó Tế

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa là Ðấng khơi dậy trong lòng chúng con ý hướng dấn thân để phục vụ mọi người. Chính Chúa đã chọn tôi tớ Chúa là thầy T. . làm phó tế trong Giáo Hội, xin cho Thầy được Ðức Ki-tô đón nhận vào nhà Chúa hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ tế này để cầu cho Thầy Phó Tế T... được ơn cứu độ. Khi còn sống, Thầy đã cố gắng Phục vụ Ðức Ki-tô, xin cho Thầy được cùng các tôi tớ của Chúa hưởng vinh phúc muôn đời trong ngày sống lại. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa, Chúa đã cho chúng con lãnh nhận mình và máu Thánh Ðức Ky-tô. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện cho Thầy phó tế T... Chúa đã kêu gọi thầy giữ chức vụ thánh giữa cộng đoàn tín hữu chúng con, thì xin Chúa giải thoát thầy khỏi xiềng xích tội lỗi và cho vào vui hưởng phúc vinh quang với những ai đã hết lòng phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Cầu cho Tu Sĩ

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa thương đến người anh (chị) em chúng con là tu sĩ (nữ tu) T.. khi còn sống, thầy (chị) đã theo đuổi con đường hoàn thiện vì lòng yêu mến Chúa Ki-tô. Ước chi đến ngày vinh quang Chúa tỏ hiện, thầy (chị) cũng được cùng anh (chị) em mình vui hưởng hạnh phúc muôn đời trong nước Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Cầu cho một người đã qua đời

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên (ÔBACE) T... giống hình ảnh Chúa, và cho làm nghĩa tử nhờ được liên kết với Ðức Ki-tô. Xin nhận lời chúng con nguyện cầu mà cho (ÔBACE) hưởng phần gia nghiệp Chúa dành sẵn cho con cái Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con tin tưởng dâng lên để cầu cho (ÔBACE) T... ước chi lễ tế chúng con sắp cử hành, cũng là linh dược cứu chữa người thế, đem lại cho (ÔBACE) ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con. Xin giải thoát (ÔBACE) T... khỏi xiềng xích tử thần và cho (ÔBACE) được phục sinh vinh hiển cùng với Ðức Ki-tô, Con Một Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.