Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A

 

Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A

 

Bài Ðọc I:    Cv 2, 14a. 36-41

"Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và làm Ðấng Kitô".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

 

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: "Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết chắc rằng: Thiên Chúa đã tôn Ðức Giêsu mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Ðấng Kitô".

Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các Tông đồ khác rằng: "Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?" Phêrô nói với họ: "Anh em hãy ăn năn sám hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Giêsu Kitô để được tha tội; và anh em nhận lãnh ơn Thánh Thần. Vì chưng, đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em, và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến". Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa, và khuyên bảo họ mà rằng: "Anh em hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này". Vậy những kẻ chấp nhận lời ngài giảng, đều chịu phép rửa, và ngày hôm ấy có thêm chừng ba ngàn người gia nhập đạo.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca:    Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Ðáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi 

  (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng:

1) Chúa chăn nuôi tôi,
tôi chẳng thiếu thốn chi;
trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ.
Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi;
tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.                                                                   

2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính,
sở dĩ vì uy danh Người. (Lạy Chúa),
dù bước đi trong thung lũng tối,
con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con.
Cây roi và cái gậy của Ngài,
đó là điều an ủi lòng con.                                                                        

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ
ngay trước mặt những kẻ đối phương;
đầu con thì Chúa xức dầu thơm,
chén rượu con đầy tràn chan chứa.                                                          

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi
hết mọi ngày trong đời sống;và trong nhà Chúa,
tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài


Bài Ðọc II:   1 Pr 2, 20b-25

"Anh em đã trở về cùng Ðấng canh giữ linh hồn anh em".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

 

Anh em thân mến, khi làm việc lành, nếu anh em phải nhẫn nhục chịu đau khổ, đó mới là ân phúc trước mặt Thiên Chúa. Anh em được gọi làm việc đó, vì Ðức Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta, lưu lại cho anh em một gương mẫu để anh em theo vết chân Người. Người là Ðấng không hề phạm tội, và nơi miệng Người không thấy điều gian trá. Bị phỉ báng, Người không phỉ báng lại; bị hành hạ, Người không ngăm đe; Người phó mình cho Ðấng xét xử công minh; chính Người đã gánh vác tội lỗi chúng ta nơi thân xác Người trên cây khổ giá, để một khi đã chết cho tội lỗi, chúng ta sống cho sự công chính; nhờ vết thương của Người, anh em đã được chữa lành. Xưa kia, anh em như những chiên lạc, nhưng giờ đây, anh em đã trở về cùng vị mục tử và Ðấng canh giữ linh hồn anh em.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia:   Ga 10, 14

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta". - Alleluia.


Phúc Âm:  Ga 10, 1-10

"Ta là cửa chuồng chiên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ". Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".

Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành của chúng ta, chúng ta hoan hỷ đi theo Người và khẩn khoản nài xin.

1. Hội Thánh được Chúa giao chăm sóc đoàn chiên Chúa là các tín hữu trên khắp thế giới. Xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, làm Mục Tử tốt lành hy sinh cho đoàn chiên.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

2. Chúa Phục Sinh là Cửa chuồng chiên. Xin cho mọi người đều tin theo Chúa, để được vào cõi sống trường sinh.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

3. "Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít". Xin Chúa cho nhiều người quảng đại, hy sinh làm thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo bao la của Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

4. Hôm nay là ngày cầu cho ơn thiên triệu. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta luôn sẵn sàng đóng góp vào công cuộc đào tạo Linh Mục Tu Sĩ, bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh giúp đỡ hằng ngày.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, xin cho chúng con sống nên chiên ngoan của Chúa. Và xin chọn thêm nhiều Mục Tử tốt lành phụ giúp chăm sóc đoàn chiên với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.