Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngày 1/1: Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa

 

Ngày 1 tháng Giêng

(Cuối Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh)

Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa

 

Bài Ðọc I:     Ds 6, 22-27

"Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng".

Trích sách Dân Số.

 

Chúa phán cùng Môsê rằng: "Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: "Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con". Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca:     Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8

Ðáp: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con    (c. 2a).

Xướng:

1) Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con;
xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa,
để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài,
cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ.                                             

2) Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ,
vì Ngài công bình cai trị chư dân,
và Ngài cai quản các nước địa cầu.                                                                    

3) Chư dân, hãy ca tụng Ngài;
thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài!
Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con,
và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài.                                                    


Bài Ðọc II:          Gl 4, 4-7

"Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

 

Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: "Abba!", nghĩa là "Lạy Cha!" Thế nên, bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia:     Dt 1, 1-2

Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con. - Alleluia.
 

Phúc Âm:     Lc 2, 16-21

"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Hôm nay chúng ta cùng Hội Thánh mừng kính Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hết lòng tôn kính Mẹ và khẩn khoản cầu xin.

1. Chúa đã chọn Ðức Maria sinh ra Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại. Xin cho Hội Thánh cũng sinh được nhiều con cái cho Chúa là các Kitô hữu trên khắp hoàn cầu.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

2. Ðức Maria đã sinh ra Chúa Giêsu là Vua hòa bình. Xin Chúa Giêsu - Vua Hòa Bình thương ban bình an cho chúng ta và toàn thể nhân loại.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

3. Chúa thương ban cho Thánh Mẫu Maria tràn đầy ơn sủng. Xin cũng thương ban Nước Trời cho chúng ta là nghĩa tử của Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

4. Chúa Giêsu đã khấng làm con Ðức Trinh Nữ Maria mà trở nên Người Anh chúng ta. Xin cho các tín hữu chúng ta cũng được Ðức Maria làm Mẹ suốt đời.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin thương ban bình an cho chúng con. Xin giúp chúng con sống xứng đáng làm con Ðức Mẹ theo gương Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.