Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A

 

Chúa Nhật IV Mùa Vọng  Năm A

 

Bài Ðọc I:     Is 7, 10-14

"Này trinh nữ sẽ thụ thai".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

 

Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: "Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!" Nhưng vua Achaz thưa: "Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử thách Chúa".

Và Isaia nói: "Vậy hãy nghe đây, hỡi nhà Ðavít, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca:       Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ðáp: Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Ðế hiển vinh       (x. c. 7c và 10b).

Xướng:

1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó,
chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong.
Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển cả,
và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn.                                                 

2) Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa,
ai được đứng trong nơi thánh của Ngài?
Người tay vô tội và lòng thanh khiết,
người không để lòng xu hướng bả phù hoa.                                                 

3) Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho,
và được Thiên Chúa là Ðấng cứu độ ban ân thưởng.
Ðó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa,
người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp.                                            


Bài Ðọc II:    Rm 1, 1-7

"Ðức Giêsu, thuộc dòng dõi vua Ðavít, là Con Thiên Chúa".

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.

Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô, đã được kêu gọi làm Tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về Con của Người; Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi Ðavít, đã được tiền định là Con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Ðó chính là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, để nhân danh Người, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về Ðức Tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu đã kêu gọi.

Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Rôma được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Ðức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia:      Mt 1, 21

Alleluia, alleluia! - Này đây trinh nữ sẽ mang thai, hạ sinh một con trai, và người ta sẽ gọi tên Người là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng ta. - Alleluia.


Phúc Âm:       Mt 1, 18-24

"Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.

Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội".

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Với lời "Xin Vâng" của Ðức Mẹ và sự vâng lời của Thánh Giuse, Thiên Chúa Ngôi Hai đã xuống thế làm người. Chúng ta hoan hỉ đón rước Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng giúp Chúa sinh ra trong tâm hồn mọi người. Xin cho các thành phần Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng bằng đời sống yêu thương bác ái hằng ngày.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

2. Nhân loại ngày nay đang đau khổ vì bạo lực hận thù. Xin Chúa đến ở cùng mọi người, cho con người sống hòa thuận thương yêu nhau.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

3. Chúa đến ở cùng chúng ta, cứu chúng ta khỏi lầm than tội lỗi. Xin cho chúng ta luôn sẵn sàng đón rước Chúa vào tâm hồn chúng ta.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

4. Thánh Giuse đã vâng lời Chúa rước Ðức Mẹ về nhà. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương thánh cả, luôn vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương cho Con Chúa sinh ra làm người ở cùng chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành tin theo Chúa và làm theo Lời Chúa dạy, để được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.