Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A

 

Chúa Nhật III Mùa Vọng  Năm A

 

Bài Ðọc I:         Is 35, 1-6a. 10

"Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi".

Trích sách Tiên tri Isaia.

 

Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen ngợi rằng: Ðã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban, huy hoàng của Carmel và Saron. Chính chúng sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa, và huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta.

Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã, và hãy làm cho tăng sức những đầu gối mỏi mòn. Phải nói cho những người nhát đảm rằng: Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi! Kìa Thiên Chúa các ngươi sẽ đem lại điều báo ứng; chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ các ngươi.

Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, những người được Chúa cứu chuộc, sẽ trở về, và đến Sion với lời khen ngợi; và trên đầu họ mang hoan hỉ triền miên, họ sẽ được vui mừng khoái trá, họ sẽ không còn đau buồn; rên siết sẽ trốn xa.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca:   Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10

Ðáp: Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con (x. Is 35, 4).

Xướng:

1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức,
và ban cho những kẻ đói được cơm ăn.
Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.                                                         

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù;
Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục.
Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân;
Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.                                                   

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ,
và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân.
Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời.
Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của ngươi
sẽ làm vua tự đời này sang đời khác.                                                           


Bài Ðọc II:        Gc 5, 7-10

"Hãy vững lòng, vì Chúa gần đến".

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

 

Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kìa xem người nông phu trông đợi hoa màu quý báu của đồng ruộng, kiên nhẫn đợi chờ mưa xuân và mưa thu. Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi phải bị kết án. Này đây quan toà đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia:     Is 61, 1 (x. Lc 4, 12)

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. - Alleluia.


Phúc Âm:    Mt 11, 2-11

"Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?" Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta".

Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: "Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con". Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông".

Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂNChúa sắp đến cứu độ chúng ta, chúng ta hân hoan đón rước Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh có sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu độ, đem nguồn an vui đích thực đến cho mọi người. Xin cho lời rao giảng của Hội Thánh được nhiều người chấp nhận.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

2. Ơn cứu độ của Chúa là giải thoát con người khỏi lầm than khốn khổ phần hồn phần xác. Xin cho mọi người thành tâm sám hối tội lỗi và kiên tâm bền chí chờ đợi Chúa đến.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

3. Chúa Giêsu là Ðấng Thiên Sai, là Ðấng cứu độ duy nhất của loài người. Xin cho mọi người hết lòng tin kính để được hưởng nhờ ơn cứu độ.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

4. Chúa Giêsu nhìn nhận thánh Gioan Tiền Hô là cao trọng hơn hết, vì thánh nhân đã hy sinh dọn đường cho Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết hy sinh dọn đường cho Chúa đến cứu độ mọi người.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ðấng Thiên Sai, là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của loài người. Xin cho mọi người biết tin kính Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.