Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

 

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

Bài Ðọc I:    Is 2, 1-5

"Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời".

Trích sách Tiên tri Isaia.

 

Ðiềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. Ðiềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó.

Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: "Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà Thiên Chúa của Giacóp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người"; vì luật pháp sẽ ban ra từ Sion, và lời Chúa sẽ phát ra từ Giêrusalem.

Người sẽ xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa; người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Hỡi nhà Giacóp, hãy đến, và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca:       Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa"  (c. 1).

Xướng:

1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:
"Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa".Hỡi Giêrusalem,
chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. 

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì,
được cấu tạo kiên cố trong toàn thể.
Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên.                                         

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa.
Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán,
ngai toà của nhà Ðavít.                                                                                 

4) Hãy nguyện cầu cho Giêrusalem được thanh bình,
nguyện cho những kẻ yêu mến ngươi được an ninh.
Nguyện cho trong thành luỹ được bình an,
và trong các lâu đài của ngươi yên ổn.                                                           

5) Vì anh em và bằng hữu của tôi, tôi nguyện chúc:
bình an cho ngươi! Vì nhà Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
tôi khẩn cầu cho ngươi những điều thiện hảo.                                           


Bài Ðọc II: Rm 13, 11-14

"Phần rỗi chúng ta gần đến".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

 

Anh em thân mến, biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy. Vì giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Ðêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và chớ lo lắng thoả mãn những dục vọng xác thịt.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia:      Tv 84, 8

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. - Alleluia.
 

Phúc Âm:    Mt 24, 37-44

"Hãy tỉnh thức để sẵn sàng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.

"Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".

Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Bắt đầu Mùa Vọng, chúng ta trông chờ Chúa đến cứu độ chúng ta, chúng ta quyết tâm tỉnh thức và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh và giao cho sứ mạng rao giảng, chuẩn bị mọi người đón Chúa đến cứu độ. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng Chúa phú giao.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2. Nhiều người chưa biết Chúa là Ðấng cứu độ duy nhất của loài người. Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho họ tin rằng chỉ có Chúa mới cứu được hồn xác mọi người.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3. Chúa sẽ đến bất ngờ, vào ngày giờ chúng ta không biết trước. Xin cho chúng ta luôn tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng, đón rước Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4. Thánh Phaolô dạy tỉnh thức là dứt bỏ mọi việc xấu xa và thực hành các nhân đức theo gương Chúa Giêsu. Xin cho cộng đoàn tín hữu chúng ta biết vâng nghe và làm theo lời thánh nhân truyền dạy.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương đến cứu rỗi chúng con. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức cải thiện đời sống, để sẵn sàng đón rước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.