Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B

 

Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B

 

Bài Ðọc I:      Gn 3, 1-5. 10

"Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay".

Trích sách Tiên tri Giona.

 

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: "Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi". Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng, Giona tiến vào thành phố đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ". Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa bỏ ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.

Ðó là lời Chúa.Ðáp Ca:    Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9.

Ðáp: Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.   (c. 4b).

Xướng:

1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa,
xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.
Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con,
vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.                                                               

2) Chúa nhân hậu và công minh,
vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối.
Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh,
dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.                                             

3) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài,
lòng thương xót tự muôn đời vẫn có.
Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài,
vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa.                                                     Bài Ðọc II:        1 Cr 7, 29-31

"Bộ mặt thế gian này đang qua đi".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi.

Ðó là lời Chúa.Alleluia:       Mc 1, 15

Alleluia, alleluia! - Nước Chúa đã gần đến, hãy tin tưởng vào Phúc Âm. - Alleluia.Phúc Âm:       Mc 1, 14-20

"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

 

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm". Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người". Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

 

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sám hối tội lỗi và tin Người để được hưởng Nước Trời. Chúng ta nhiệt tâm vâng lời Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Hội Thánh đang lâm cảnh phân tán, chia rẽ. Xin cho hết mọi người tin Chúa biết thông cảm, thương yêu, hiệp nhất với nhau, để tất cả nên một đoàn chiên và một chủ chăn.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!2. Nhân loại ngày càng sa đà tội lỗi vì không tin Chúa. Xin Chúa soi lòng mở trí cho họ nhìn biết tin kính Chúa và cải thiện đời sống, để được hưởng Nước Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!3. Hơn hai ngàn năm qua, nhiều Kitô hữu đã nhiệt thành đáp lại lời Chúa mời gọi xả thân loan báo Tin Mừng. Xin Chúa luôn thương yêu nâng đỡ, cho họ bền đổ trung kiên phụng sự Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!4. Chúa còn cần nhiều người cộng tác đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sàng giúp Chúa bằng lời cầu nguyện, việc bác ái và gương sáng hằng ngày.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa từ bi, xin thương giúp chúng con thành tâm sám hối tội lỗi và tin vào Tin Mừng, để xứng đáng làm chứng nhân cho Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.