Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B

 

Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B


Bài Ðọc I:   1 Sm 3, 3b-10. 19

"Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

 

Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời: "Này con đây", rồi chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con". Hêli trả lời: "Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi". Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con". Hêli trả lời: "Này con, Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi". Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa được mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con". Hêli biết Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel: "Hãy đi ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: 'Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe'". Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước: "Samuel, Samuel!" Và Samuel thưa: "Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe".

Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa.

Ðó là lời Chúa.Ðáp Ca:    Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa        (c. 8a và 9a).

Xướng:

1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa,
Ngài đã nghiêng mình về bên con,
Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới,
bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.                                                            

2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng,
nhưng Ngài đã mở rộng tai con.
Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội,
bấy giờ con đã thưa: "Này con xin đến".                                                      

3) Như trong quyển vàng đã chép về con:
lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa,
và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con.                                                 

4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội,
thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.                             Bài Ðọc II:   1 Cr 6, 13c-15a, 17-20

"Thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

 

Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại.

Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Ðấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia:     Mt 11, 23

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha là Chúa trời đất, Chúa đáng chúc tụng, vì đã mạc khải cho các trẻ nhỏ biết những mầu nhiệm nước trời. - Alleluia.Phúc Âm:      Ga 1, 35-42

"Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá".

Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của loài người. Người mời gọi chúng ta cộng tác với Người. Trong niềm phấn khởi tạ ơn, chúng ta tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng cứu rỗi loài người. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh, sẵn sàng hy sinh rao giảng Tin Mừng cứu rỗi của Chúa cho mọi người.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


2. Hiện nay trên thế giới mới có một phần ba loài người tin kính Chúa. Xin cho các kitô hữu nhiệt thành làm chứng Chúa cho hai phần ba số người còn lại nhìn biết Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!3. Mỗi Kitô hữu là chi thể của Ðức Kitô và là Ðền Thờ của Chúa Thánh Thần. Xin cho họ biết lo sống thánh, để phụng sự Chúa và phục vụ anh em.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!4. Chúa mời gọi các tín hữu cộng tác với Chúa trong công trình cứu rỗi. Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta nhiệt thành đáp lại tiếng Chúa gọi.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa kêu gọi chúng con giúp Chúa cứu rỗi mọi người. Xin cho chúng con sống thánh thiện, để làm chứng cho mọi người nhìn biết Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.