Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C

 

Chúa Nhật sau Lễ Hiện Xuống

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C


Bài Ðọc I:     Cn 8, 22-31

"Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành".

Trích sách Châm Ngôn.

 

Ðây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: "Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập tự thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai. Khi Người xếp đặt muôn cõi trời, có ta ở đó, khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu, khi Người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa, và những suối nước tự vực sâu vọt lên mạnh mẽ, khi Người đặt cương giới cho biển cả để nước đừng có vượt quá cõi bờ, khi Người đặt nền tảng cho trái đất, bấy giờ ta làm việc ở sát bên Người. Và mọi ngày ta làm cho Người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta nhàn du trên quả địa cầu, và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người".

Ðó là lời Chúa.Ðáp Ca:    Tv 8, 4-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu (c. 2a).

Xướng:

1) Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra,
vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng,
thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới?
con người là chi mà Chúa để ý chăm nom?                                                     

2) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút,
Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang;
Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo,
Chúa đặt muôn vật dưới chân con người.                                                        

3) Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả,
cho tới những muông thú ở đồng hoang,
chim trời với cá đại dương,
những gì lội khắp nẻo đường biển khơi.                                                     Bài Ðọc II:       Rm 5, 1-5

"Thánh Thần ban cho chúng ta lòng mến Chúa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

 

Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại, nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân đức rèn cậy trông. Nhưng cậy trông không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần, Ðấng ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta.

Ðó là lời Chúa.Alleluia:      Kh 1, 8

Alleluia, alleluia! - Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. - Alleluia.Phúc Âm:  Ga 16, 12-15

"Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Thiên Chúa là Chúa duy nhất trong Ba Ngôi, là Ðấng giàu lòng thương xót. Chúng ta thành tâm tin mến Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng đem tình thương cứu rỗi của Chúa Ba Ngôi đến cho loài người. Xin cho mọi người sẵn sàng chấp nhận và tin kính Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2. Chúa Cha là Ðấng giàu lòng thương xót. Xin cho mọi người nhận biết Người là Cha nhân từ, hằng thương yêu cứu giúp những kẻ tin cậy Người.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3. Chúa Con là Ðấng cứu độ duy nhất của loài người. Xin cho mọi người hết lòng tin kính, để được hưởng nhờ ơn cứu độ.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4. Chúa Thánh Thần là Ðấng Thánh Hóa. Xin Chúa Thánh Thần thương giúp mọi người trrong cộng đoàn chúng ta nên thánh, nhờ chu toàn bổn phận Chúa phú giao.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Ba Ngôi giàu lòng thương xót, xin cho chúng con ngày càng tin mến Chúa và thương yêu mọi người, để xứng đáng làm con cái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.