Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C

 

Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C


Bài Ðọc I:      Cv 14, 20b-26

"Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

 

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: "Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa". Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là Ðấng họ tin theo.

Sau đó, các ngài sang Pisiđia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Perghê, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiôkia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin.

Ðó là lời Chúa.Ðáp Ca:    Tv 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

Ðáp: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng:

1) Chúa nhân ái và từ bi,
chậm bất bình và giàu ân sủng.
Chúa hảo tâm với hết mọi loài,
và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.                                                         

2) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa,
và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài.
Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa,
và hãy đề cao quyền năng của Ngài.                                                               

3) Ðể con cái loài người nhận biết
quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa.
Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời,
chủ quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ.                                                      


Bài Ðọc II:     Kh 21, 1-5a

"Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

 

Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Giêrusalem mới, tự trời xuống, từ nơi Thiên Chúa: tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn tự ngai vàng phán ra: "Ðây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì các việc cũ đã qua đi". Và Ðấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: "Này đây, Ta đổi mới mọi sự".

Ðó là lời Chúa.


Alleluia:  Ga 13, 34

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con". - Alleluia.


Phúc Âm:    Ga 13, 31-33a. 34-35

"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.

"Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau".

Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
 

Chúa trối lại cho chúng ta điều răn mới là thương yêu nhau như Chúa thương. Chúng ta quyết tâm thực hành điều răn Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Chúa giao cho Hội Thánh đem tình thương cứu rỗi đến cho mọi người. Xin cho các thành viên Hội Thánh luôn chu toàn trách nhiệm bằng lời cầu nguyện, việc hy sinh bác ái hằng ngày.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2. Hiện nay bạo lực hận thù, khủng bố, kỳ thị, gây biết bao đau khổ cho con người. Xin Chúa thương đổi mới tâm hồn mọi người, cho họ biết thương nhau như Chúa thương.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3. Chúa Giêsu chịu chết đau khổ để sống lại vinh quang. Xin cho chúng ta sẵn lòng chịu gian lao thử thách hằng ngày, để được sống lại vinh hiển với Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4. Chúa dạy mọi người thương yêu nhau như Chúa thương. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn làm theo Lời Chúa, thương yêu giúp đỡ mọi người phần hồn phần xác.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp sức cho chúng con luôn thực hành di chúc của Chúa, cho chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã thương yêu chúng con, để chúng con luôn xứng đáng làm môn đệ Chúa và tôn vinh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.