Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm C

 

Chúa Nhật IV Mùa Vọng  Năm C

 

Bài Ðọc I:    Mk 5, 2-5a

"Nơi ngươi sẽ xuất hiện Ðấng thống trị Israel".

Bài trích sách Tiên tri Mikha.

 

Ðây lời Chúa phán: "Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn đời. Vì thế, Người sẽ bỏ dân Người cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em Người, sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của Chúa, trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa của Người. Và họ sẽ trở về, vì bấy giờ Người sẽ nên cao trọng cho đến tận cùng trái đất. Vì vậy, Người sẽ là chính sự bình an".

Ðó là lời Chúa.Ðáp Ca:    Tv 79, 2ac và 3b. 15-16. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống (c. 4).

Xướng:

1) Lạy Ðấng chăn dắt Israel,
xin hãy lắng tai nghe!
Chúa ngự trên Vệ Binh Thần,
xin hiện ra trong sáng láng.
Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa,
và ngự tới để cứu độ chúng con.   

2) Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại,
từ trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này.
Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy,
bảo vệ ngành mà Ngài đã củng cố cho mình.   

3) Xin Chúa ra tay bang trợ người ở bên tay hữu Chúa,
con người mà Chúa đã củng cố cho mình.
Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa.
Chúa cho chúng con được sống,
và chúng con ca tụng danh Người.Bài Ðọc II:     Dt 10, 5-10

"Này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa".

Bài trích thơ gởi tín hữu Do-thái.

 

Anh em thân mến, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: "Chúa đã không muốn của hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho tôi một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên tôi nói: 'Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách'".

Sách ấy bắt đầu như thế này: "Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật. Ðoạn Người nói tiếp: Lạy Chúa, này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa". Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau. Chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ.

Ðó là lời Chúa.Alleluia:      Lc 1, 38

Alleluia, alleluia! "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". - Alleluia.

 

Phúc Âm:      Lc 1, 39-45

"Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".

Ðó là lời Chúa.

 
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Ðức Mẹ mang Chúa cứu thế đến cho gia đình bà Ysave và gia đình chúng ta. Chúng ta hân hoan đón rước Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng đem Chúa Cứu Thế đến cho gia đình nhân loại. Xin cho Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng bằng lời rao giảng, và việc bác ái hằng ngày.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!2. Chúng ta là con cái Chúa, Chúa cũng nhờ chúng ta mang Chúa đến cho anh chị em chúng ta. Xin cho các Kitô hữu nhiệt tâm hoàn thành bổn phận, bằng lời cầu nguyện, việc bác ái và gương sáng đời sống.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!3. Nhiều người ngày nay noi gương Ðức Mẹ, đem tình thương Chúa đến cho mọi người. Xin cho họ luôn can đảm vượt qua mọi khó khăn trở ngại, hy sinh phục vụ người nghèo khổ bất hạnh.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!4. Ðức Maria được làm Mẹ Thiên Chúa vì đã tin vào Lời Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta noi gương Mẹ: tin Chúa thờ Chúa hết lòng, để được hưởng nhờ ơn cứu độ.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa được Mẹ Maria mang đến gia đình bà Ysave. Xin Chúa cũng thương đến với gia đình chúng con, đem ơn cứu rỗi cho chúng con.