Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C

 

Chúa Nhật III Mùa Vọng  Năm C

 

Bài Ðọc I:     Xp 3, 14-18a

"Chúa sẽ hân hoan vì người".

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

 

Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa.

Trong ngày đó, ở Giêrusalem thiên hạ sẽ nói rằng: Hỡi Sion, đừng sợ, tay ngươi sẽ hết rã rời! Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Ðấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi. Người cảm động yêu thương ngươi, và vì ngươi, Người sung sướng reo mừng. Những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, Ta sẽ quy tụ họ lại, vì họ cũng là con cái ngươi.

Ðó là lời Chúa.Ðáp Ca:    Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6

Ðáp: Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Ðấng Thánh của Israel thật cao cả (c. 6).

Xướng:

1) Ðây Thiên Chúa, Ðấng Cứu Chuộc tôi.
Tôi sẽ tin tưởng mà hành động, tôi không run sợ:
vì Thiên Chúa là sức mạnh của tôi và là Ðấng tôi ca ngợi.
Người trở nên phần rỗi của tôi.  

2) Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng cứu độ:
Hãy tung hô Chúa, hãy kêu cầu thánh danh Người,
hãy công bố cho các dân tộc biết các kỳ công của Người,
hãy nhớ rằng danh Người rất cao trọng.    

3) Hãy hát mừng Chúa, vì Người đã làm những việc cả thể,
hãy công bố việc này trên khắp địa cầu. Hỡi dân Sion,
hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi,
có Ðấng Thánh của Israel thật cao cả.  


Bài Ðọc II:      Pl 4, 4-7

"Chúa gần đến".

Trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Philipphê.

 

Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại một lần nữa: anh em hãy vui lên! Ðức ôn hoà của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô.

Ðó là lời Chúa.Alleluia:  Is 61, 1 (x. Lc 1, 18)

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. - Alleluia.

 

Phúc Âm:    Lc 3, 10-18

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy". Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi". Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình".

Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: "Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng?" Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, - tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, - chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!" Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.

Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Chúa sắp đem an vui hạnh phúc đến cho chúng ta. Chúng ta hân hoan chờ đón Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh luôn khuyên mời con cái sống bác ái và tôn trọng công bình để dọn đường cho Chúa đến. Xin cho mọi người biết vâng nghe và làm theo lời Hội Thánh dạy.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!2. Nhân loại đang đau khổ vì nạn người bóc lột người, bất công độc ác. Xin cho con người biết đối xử cách công bình nhân hậu với nhau.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!3. Có những người sống rất  ích kỷ, chỉ lo cho bản thân. Xin cho các Kitô hữu luôn biết giúp đỡ mọi người, để dọn sẵn đường cho Chúa đến.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!4. Thánh Phaolô dạy bảo hãy vui luôn trong Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết tìm đến nguồn an vui đích thực là Ðức Giêsu, Ðấng cứu độ chúng ta.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin cho chúng con biết nghe lời thánh Gioan Tiền Hô, hằng ngày sống công bình bác ái, để được Con Chúa đến cứu độ chúng con.