Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C

 

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C

 

Bài Ðọc I:    Gr 33, 14-16

"Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

 

Ðây lời Chúa phán: Ðã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: "Thiên Chúa, Ðấng Công Chính của chúng tôi".

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca:       Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14

Ðáp: Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa      (c. 1b).

Xướng:

1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa;
xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.
Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con,
vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.  

2) Chúa nhân hậu và công minh,
vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối.
Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh,
dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.  

3) Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành,
dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa.
Chúa thân mật với những ai tôn sợ Chúa,
và tỏ cho họ biết lời minh ước của Ngài.  


Bài Ðọc II:       1 Tx 3, 12 - 4, 2

"Xin Chúa làm cho lòng anh em nên dũng cảm khi Chúa Kitô đến".

Trích thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxa-lônica.

 

Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các Thánh. Amen.

Anh em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này, là như anh em được chúng tôi bảo cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia:     Tv 84, 8

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. - Alleluia.

 

Phúc Âm:    Lc 21, 25-28, 34-36

"Giờ cứu rỗi các con đã gần đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!"

Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Chúa dạy chúng ta tỉnh thức cầu nguyện để đón Chúa đến cứu rỗi. Trong niềm khao khát chờ đợi Chúa, chúng ta tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh lãnh sứ mạng thánh hóa dân Chúa bằng các Bí Tích và lời Cầu Nguyện. Xin cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh biết dùng các phương thế Chúa ban mà thánh hóa nhân loại.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!2. Loài người đang sống trong hận thù bạo lực, trong kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, gây ra bao cảnh chết chóc đau thương. Xin cho mọi người đối xử với nhau trong bác ái yêu thương như thánh Phaolô khuyên bảo.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


3. Nhiều người đang đắm chìm trong tửu sắc, đa mang sự đời, không lo gì ngày sau. Xin cho họ được thức tỉnh, cải thiện đời sống, để xứng đáng đón Chúa đến cứu rỗi.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


4. Chúa sẽ đến giải thoát chúng ta bất thần như chiếc lưới chụp xuống đầu chúng ta. Xin cho cộng đoàn tín hữu chúng ta tỉnh thức làm lành lánh dữ và cầu nguyện luôn.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con mong đợi Chúa đến cứu thoát chúng con. Xin cho chúng con biết lo cải thiện đời sống, tỉnh thức cầu nguyện hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.