Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Luật Chúa - Nhà Chúa

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

 

Luật Chúa-Nhà Chúa      

(Chúa Nhật III Mùa Chay Mar. 11th, 2012)

 

Trong trình thuật biến hình của Phụng Vụ Chúa Nhật tuần trước, chúng ta đã nhận biết chính Chúa Cha đã phán dạy các môn đệ phải vâng nghe lời Chúa Giêsu. Thật ra, Chúa Giêsu không chỉ bắt đầu nói với chúng ta khi Người công khai rao giảng Tin Mừng, nhưng Người đã nói với nhân loại từ ngàn xưa qua sự kỳ diệu của vạn vật trong vũ trụ bao la. Vì Chúa Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa, và mọi vật được tạo thành đều nhờ Người và cho Người. Đặc biệt trong thời Cựu Ước, nơi Dân Dothái-dân riêng của Chúa-Thiên Chúa không chỉ phán dạy họ qua những kỳ công Người thực hiện trong vũ trụ, nhưng còn phán dạy họ một cách đích thân qua các tổ phụ và các ngôn sứ.

 

Vì Thiên Chúa là chính Sự Hằng Hữu, Sự Sống, Sự Thật và Tình Yêu, nên Lời Chúa cũng là Lời Hằng Hữu, Lời ban Sự Sống, Lời bày tỏ Sự Thật và là Lời Yêu Thương. Trong toàn bộ Cựu Ước, Mười Điều Răn còn gọi là Thập Giới hay “Mười Lời” được nhắc đến trong Sách Xuất Hành nơi bài đọc một hôm nay có một chỗ đứng đặc biệt, vì nó tóm tắt bổn phận căn bản và cách sống của chúng ta phải có đối với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân.

            Trong khi các giới luật và nghi lễ trong phụng tự của đạo Do thái trở thành lỗi thời và vô hiệu trong thời Tân Ước, Mười Điều Răn vẫn tồn tại mãi mãi vì là Thánh Luật được Thiên Chúa khắc sâu vào lương tâm của từng con người qua mọi thế hệ. Đó là Luật Sống dựa trên sự thật về Thiên Chúa-Đấng là chính Tình Yêu-và sự thật về con người-được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, nghĩa là có khả năng bước vào tương quan yêu mến với Thiên Chúa.

 

            Chính vì thế, Tác Giả Thánh Vịnh đã diễn tả sự quý giá tuyệt vời của Lời Chúa cũng là Luật Chúa trong một bài trường ca là Thánh Vịnh 119-Thánh Vịnh dài nhất trong Cựu Ước. Tác giả đã hết lòng cảm tạ Thiên Chúa đã ban Lề Luật cho Dân Chúa, và nài xin Chúa cho mình hết lòng tuân giữ để được hạnh phúc thật. Hội Thánh thường dùng một đoạn trích trong Thánh Vịnh này trong Giờ Kinh Trưa trong Kinh Hội Thánh mỗi ngày. Thánh Vịnh Gia còn tiếp tục ca ngợi Lời Chúa-Luật Chúa trong nhiều nơi khác, cụ thể là những lời chúng ta được nghe trong phần đáp ca của Phụng Vụ hôm nay:

 

“Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn.

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.

Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời” (Tv 19:8-9).

 

Chính Chúa Giêsu đã xác định tính cách vĩnh hằng và phổ quát của Thập Giới-Luật Mến Chúa Yêu Người-khi xác định với một người thông luật rằng để được sự sống đời đời ông phải làm theo những điều Luật dậy: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình ngươi” (Lc 10:25-28). Và khi Người trả lời cho một người giàu có hỏi Người phải làm gì để được sống đời đời: “Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các giới răn…Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ, và Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình”(Mt 19:18-19).

 

Về Luật Mến Chúa Yêu Người này, Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc các lời ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.Vì, Thầy bảo thật với anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời” (Mt 5:17-19).

 

Ngày nay, trong Cuốn Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, Hội Thánh cũng xác định giá trị của Mười Điều Răn trong đời sống Kitô hữu như sau: “Trung thành với Thánh Kinh và với gương của Chúa Giêsu, Hội Thánh nhìn nhận Mười Điều Răn có tầm quan trọng và ý nghĩa hàng đầu. Các người Kitô hữu buộc phải tuân giữ Mười Điều Răn” (#439). Hơn nữa, Hội Thánh còn tuyên bố rằng với sự trợ giúp của Thánh Thần và ân sủng của Người, chúng ta có thể tuân giữ Mười Điều Răn này để được cứu độ và nên thánh.

 

Một khi có đức tin ngay chính, hiểu đúng và làm đúng theo Luật Chúa, người ta sẽ trở nên ngay thẳng trong sạch trong mọi lãnh vực của đời sống. Họ sẽ không xuyên tạc Luật Chúa để đuổi theo những tham vọng cá nhân hay tìm kiếm những mối lợi trần thế. Trái lại, khi không có đức tin ngay chính và thiếu lòng kính sợ Chúa, khi không hết lòng yêu mến và tuân giữ Luật Chúa, người ta có thể lợi dụng ngay cả những việc đạo đức hay những sinh hoạt tôn giáo để trục lợi cá nhân. Họ sẽ tìm đủ lý lẽ để bào chữa cho việc bất tuân Luật Chúa của họ. Tệ hơn, họ còn có thể giải thích sai lạc Lời Chúa và Luật Chúa để bênh vực có những mưu tính thấp hèn của họ.

 

Thảm trạng lợi dụng tôn giáo để cầu danh cầu lợi xảy ra ở mọi nơi mọi thời. Bối cảnh Tin Mừng hôm nay là một điển hình. Vì thiếu lòng ngay chính, các viên chức trông coi Đền Thờ đã biến Nhà Chúa thành nơi buôn bán. Chắc chắn khi hành động như thế, họ đã đưa ra nhiều lý do có vẻ rất chính đáng như là để phục vụ các nhu cầu của khách hành hương, để có thêm tiền trả cho các tư tế và bảo quản Đền Thờ chẳng hạn. Cuối cùng, họ chỉ còn chú trọng các dịch vụ mua bán cầu lợi ở Đền Thờ mà không còn quan tâm đến việc thờ lạy chính Thiên Chúa và tuân giữ Luật Chúa để trở nên công chính thánh thiện.

 

Một khi không thực tâm yêu mến Lời Chúa và Luật Chúa, thay vì “đưa đạo vào đời”, người ta sẽ “đưa đời vào đạo”; thay vì thánh hóa trần gian, người ta sẽ tục hóa đạo Chúa! Thoạt đầu người ta viện cớ là phải kiếm tiền để có phương tiện làm việc tông đồ, sau đó người ta vô tình hay hữu ý lại bày vẽ thêm những việc gọi là “mục vụ” để kiếm thêm lợi nhuận.

 

Chúa Giêsu không chấp nhận việc tục hóa Đạo Thánh, tục hóa Đền Thờ. Người đã nổi giận chính đáng trước sự tục hóa ấy!

Người tuyên bố rõ ràng: “Đừng làm Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2:16).

Tuyên ngôn này đúng cho mọi thời!

Tin Mừng hôm nay cho biết Chúa Giêsu tự gọi chính mình là Đền Thờ.

Đền Thờ cũng được hiểu là Hội Thánh và linh hồn mỗi người chúng ta.

Với Chúa Giêsu, Đền Thờ là “nhà Cha” là “nhà cầu nguyện”.

 

Vì vậy, để Hội Thánh và linh hồn chúng ta khỏi bị tục hóa, chúng ta phải thực tâm nỗ lực cộng tác với Ơn Chúa để thanh tẩy và thánh hóa Đền Thờ Hội Thánh và Đền Thờ linh hồn chúng ta.

 

Trong ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, một trong những phương thức để thực hiện việc thanh tẩy và thánh hóa Đền Thờ này là chúng ta phải phục hồi, phải canh tân, phải nỗ lực gia tăng lòng mộ mến việc chuyên chăm học hỏi, ghi nhớ, suy gẫm, thực hành Lời Chúa-Luật Chúa và kiên trì cầu nguyện!  

 

Một trong những phương thức giúp chúng ta ghi nhớ tầm quan trọng hàng đầu của Luật Chúa nơi Thập Giới và giúp chúng ta xét mình hàng ngày. Đó là tập quán mỗi ngày đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh, với ý hướng sống trọn tình thảo mến với Thiên Chúa qua việc tuân giữ Mười Điều Răn để tôn vinh Danh Chúa và mưu cầu phần rỗi các linh hồn.

 

Tin Mừng hôm nay còn cho chúng ta thấy bí quyết của việc học hỏi và thực hành Lời Chúa được trình bày trong Thánh Kinh. Đó là phải đọc, nghe và học hiểu Thánh Kinh dưới ánh sáng mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô. Thực vậy, Thánh Sử Gioan viết: “khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói” (Ga 2:22). Đó cũng là lý do tại sao Thánh Phaolô luôn đặt “Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá” (1Cr 1:23 ) là trung tâm của lòng tin và lời rao giảng của người, như được trình bày trong bài đọc hai hôm nay.

 

Vậy nên, chỉ những ai biết sự khôn ngoan của thập giá qua đời sống khó nghèo và vâng phục, hy sinh và bỏ mình mới thực sự là những người yêu mến và tuân giữ Lời Chúa- Luật Chúa, những người  giữ được đền thờ linh hồn của họ trong sạch và góp phần vào việc thanh tẩy Đền Thờ Hội Thánh. Và cũng chỉ có những người này mới có thể hy vọng bước vào Nhà Cha trên trời, khi hoàn tất cuộc hành trình đức tin ở trần gian.

 

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con hằng yêu mến và tuân giữ Lời Chúa-Luật Chúa, nhất là Mười Điều Răn Chúa, để chúng con luôn là Đền Thờ sống động của Chúa Thánh Thần và góp phần xây dựng Đền Thờ Hội Thánh Chúa. Amen.

 

Lm Phạm Quốc Hưng