Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Ngày 1 tháng 8

 

Ngày 1 tháng 8

Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục,
tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ

 

Các bài đọc lấy ở lễ chung các Thánh mục tử, tr. 1398-1416,
hoặc Thánh tiến sĩ Hội Thánh, tr. 1417-1428, hoặc đọc:

 

BÀI ĐỌC I:  Rm 8, 1-4

 

"Lề luật của Thánh Thần ban sự sống trong Đức Giêsu Kitô đã giải thoát tôi
khỏi lề luật sự tội và sự chết ".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

 

Anh em thân mến, giờ đây không còn gì là án phạt dành cho những ai ở trong Đức Giêsu Kitô: vì những kẻ ấy không còn sống theo xác thịt. Bởi chưng lề luật của Thánh Thần ban sự sống trong Đức Giêsu Kitô, đã giải thoát tôi khỏi lề luật sự tội và sự chết. Điều mà lề luật không thể làm được, vì bị xác thịt làm cho ra yếu đi, thì Thiên Chúa sai Con của Người đến trong xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, và để phản đối sự tội, Người đã luận phạt tội lỗi, và phản đối sự tội, Người đã luận phạt tội lỗi trong xác thịt, khiến cho ơn công chính của lề luật thành tựu đầy đủ trong chúng ta, là những người không còn sống theo xác thịt, nhưng theo tinh thần.  Đó là lời Chúa.

 

 

ĐÁP CA:  Tv 118, 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Đáp:        Lạy Chúa, xin dạy con các thánh chỉ của Chúa (c. 12b).

 

Xướng: 1) Tuổi trẻ lấy chi giữ cho thanh khiết đường đời? Bằng cách noi theo lời vàng của Chúa.    -  Đáp. 

2)         Với tất cả tâm can con tìm Chúa, xin chớ để con lạc xa chỉ thị Ngài.    -  Đáp. 

3)         Con chôn cất trong lòng lời răn của Chúa, để con không phạm tội phản nghịch Ngài.    -  Đáp. 

4)         Thân lạy Chúa, Ngài muôn phước đức, xin dạy con các thánh chỉ của Ngài.    -  Đáp. 

5)         Con kể được ra nơi đầu môi, tất cả những huấn dụ bởi miệng Ngài.      -  Đáp. 

6)         Con vui vì đường lối lời Ngài nghiêm huấn, dường như được mọi thứ giàu sang.      -  Đáp.