Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Biển-đức, viện phụ Ngày 11/7

 

Ngày 11 tháng 7

Thánh Biển-đức, viện phụ

Lễ nhớ

 

Các bài đọc lấy ở lễ chung các Thánh nam và các Thánh nữ (các Thánh tu sĩ), tr. 1435-1463, hoặc:

 

BÀI ĐỌC I:  Cn 2, 1-9

 

"Con hãy hướng lòng tìm hiểu sự thông minh".

Trích sách Châm Ngôn.

 

Hỡi con, nếu con đón nhận lời ta và nếu con gìn giữ nơi con mệnh lệnh của ta, hầu tai con lắng nghe tiếng khôn ngoan, thì con hãy hướng lòng tìm hiểu sự thông minh. Vì nếu con kêu gọi đến sự khôn ngoan và hướng lòng về sự thông minh, nếu con tìm kiếm nó như tìm kiếm tiền bạc và đào bới nó như để khám phá một kho tàng, thì con sẽ hiểu biết sự kính sợ Thiên Chúa và sẽ tìm thấy sự hiểu biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban phát sự khôn ngoan và từ miệng Người phát xuất sự thông minh và sự hiểu biết.

 

Người gìn giữ mạng sống những kẻ chính trực và bảo vệ những kẻ sống ngay lành; Người bảo vệ đường lối công minh và trông nom nẻo đường các thánh. Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự khôn ngoan, sự thông minh, sự chính trực và mọi đường lối ngay lành.  Đó là lời Chúa.

 

 

ĐÁP CA:  Tv 33, 2-3. 4 và 6. 9 và 12. 14-15

Đáp: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc (c. 2a).

Hoặc đọc: Alleluia.

 

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.    -   Đáp.

2)         Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt.    -   Đáp.

3)         Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai nương tựa ở nơi Người. Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta, ta sẽ dạy cho các con biết tôn sợ Chúa.   -   Đáp.

4)         Hãy giữ lưỡi đừng nói ra điều ác, và ngậm môi cho khỏi thốt ra lời gian ngoa. Hãy lo tránh ác và hành thiện, hãy tìm kiếm và theo đuổi bình an.    -  Đáp.

_________________________________________________________