Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo Ngày 6 / 7

 

Ngày 6 tháng 7

Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo

 

Các bài đọc lấy ở lễ chung các Thánh Tử đạo, tr. 1383-1397,
hoặc các Thánh trinh nữ, tr. 1429-1434, hoặc đọc bài sau đây:

 

BÀI ĐỌC I:  1 Cr 6, 13c-15a. 17-20

 

"Thân xác anh em là Đền thờ Chúa Thánh Thần".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

 

Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại. Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa, thì nên một thần trí.

 

Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, và anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em. Đó là lời Chúa.

 

 

ĐÁP CA:  Tv 30, 3cd-4. 6 và 8ab. 16bc-17

Đáp: Lạy Chúa, con phó thác tâm hồn trong tay Chúa (c. 6a).

 

Xướng: 1) Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn, thành chiến luỹ kiên cố để cứu độ con, bởi Chúa là Tảng đá, là chiến luỹ của con; vì uy danh Ngài, Ngài sẽ dìu dắt và hướng dẫn con.    -   Đáp.

2)         Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. Con sẽ hân hoan mừng rỡ vì đức từ bi của Chúa.    -   Đáp.

3)         Xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại. Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa.   -   Đáp.

_________________________________________________________