Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Các Thánh Tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma Ngày 30/ 6

 

Ngày 30 tháng 6

Các Thánh Tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma

 

Các bài đọc lấy ở lễ chung các Thánh Tử đạo, tr. 1383-1397,
hoặc các đọc bài sau đây:

 

BÀI ĐỌC I:  Rm 8, 31b-39

 

"Dầu sự chết, dầu sự sống cũng không thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến
của Thiên Chúa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

 

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con Mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa cũng đang biện hộ cho chúng ta? Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? như có lời chép rằng: "Vì Chúa mà thâu ngày chúng con bị tử hình. Chúng con bị coi như con chiên đem đi giết".

 

Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy, vì Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.  Đó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA:  Tv 123, 2-3. 4-5. 7b-8

Đáp: Hồn chúng tôi như cánh chim non, thoát khỏi lưới dò của người gài bẫy bắt chim  (c. 8a).

Hoặc đọc:    Alleluia.

 

Xướng: 1) Nếu như Chúa không che chở chúng tôi, khi thiên hạ cùng chúng tôi gây hấn, bấy giờ người ta đã nuốt sống chúng tôi rồi, khi họ bầng bầng giận dữ chúng tôi.     - Đáp.  

2)         Bấy giờ nước cả đã lôi cuốn mất, trào lưu đã ngập lút con người chúng tôi, bấy giờ sóng cả kiêu hùng đã ngập lút chúng tôi! - Đáp.

3)         Lưới dò đã đứt gãy, và chúng tôi đã thoát thân. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất!     - Đáp.

 

 

ALLELUIA:  Mt 5, 10

Alleluia, alleluia!  - Phúc cho những kẻ bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ!" - Alleluia.

 

 

PHÚC ÂM:  Mt 24, 4-13

 

"Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy coi chừng, đừng để ai lừa dối các con. Vì có nhiều người sẽ mạo danh Thầy mà đến nói rằng: 'Ta là Đấng Kitô', và họ lừa dối được nhiều người. Các con sẽ nghe nói có chiến tranh và những tin đồn đại về chiến tranh. Các con hãy coi chừng, đừng hốt hoảng, những sự việc ấy phải xảy ra, nhưng chưa phải tận thế đâu. Vì sẽ còn dân tộc này nổi lên chống lại dân tộc kia, nước này chống lại nước khác, nhiều nơi sẽ có Đdịch tả,đ đói kém và động đất. Nhưng tất cả những thứ đó mới chỉ là khởi điểm của những điều đau khổ. Bấy giờ người ta sẽ làm cho các con đau khổ và bắt giết các con, các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Thầy, và lúc bấy giờ có nhiều người sẽ sa ngã, sẽ phản bội