Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Irênê, giám mục, tử đạo Ngày 28/6

 

Ngày 28 tháng 6

Thánh Irênê, giám mục, tử đạo

Lễ nhớ

 

Các bài đọc lấy ở lễ chung các Thánh Tử đạo, tr. 1383-1397,
hoặc các Thánh mục tử, tr. 1398-1416, hoặc các Thánh tiến sĩ Hội Thánh, tr. 1417-1428, nhất là đọc bài sau đây:

2 Tm 2, 22b-26

"Tôi tớ Chúa hãy tỏ ra nhân lành với hết mọi người".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

 

Con thân mến, con hãy theo đuổi sự công chính, lòng tin tưởng, cậy trông, mến yêu và bình an làm một cùng với những ai lấy lòng trong sạch mà kêu cầu Chúa. Con hãy xa lánh những cuộc tranh luận ngông cuồng vô kỷ luật, vì biết rằng những việc như thế chỉ gây khẩu chiến. Tôi tớ của Chúa không được khẩu chiến, nhưng hãy tỏ ra nhân lành với hết mọi người, hãy biết dạy dỗ và nhẫn nại chịu đựng, hãy lấy lòng nhân từ mà sửa dạy những kẻ chống đối chân lý, biết đâu Thiên Chúa lại chẳng ban cho họ ơn sám hối để họ nhận biết chân lý. Đó là lời Chúa.

 

 

ĐÁP CA:  Tv 36, 3-4. 5-6. 30-31

Đáp: Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan (c. 30a).

 

Xướng: 1) Hãy trông cậy Chúa và hãy làm lành, để được cư ngụ trong đất nước, thọ hưởng an ninh. Hãy hân hoan tin tưởng vào Chúa, Người sẽ ban cho sự lòng bạn thỉnh cầu.    - Đáp.      

2)         Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, hãy trông cậy vào Người và để chính Người hành động, Người sẽ làm cho chính nghĩa bạn sáng như bình minh, và quyền lợi bạn tỏ như giờ ngọ.   - Đáp.

2)         Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan, và lưỡi người nói điều đoan chánh. Luật Thiên Chúa ở trong lòng người, và bước chân người không xiêu té.    -  Đáp.