Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Ngày 2 tháng 5

 

Ngày 2 tháng 5

Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ

 

Các bài đọc lấy ở lễ chung các Thánh mục tử, tr. 1398-1416,

hoặc các Thánh tiến sĩ Hội Thánh, tr. 1417-1428, hoặc đọc các bài sau:

 

BÀI ĐỌC I:  1 Ga 5, 1-5

 

"Đây là cuộc thắng trận thế gian, là chính đức tin của chúng ta".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

 

Các con thân mến,  Ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, thì kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa; và ai yêu mến Đấng sinh thành, thì cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Đấng đó.

 

Cứ dấu này chúng ta nhận biết rằng chúng ta yêu mến con cái Thiên Chúa, là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các giới răn Người. Vì chưng, lòng yêu mến Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ giới răn Người, và giới răn của Người không nặng nề.

 

Vì những gì sinh bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian, và đây là cuộc thắng trận thế gian, là chính đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa?  Đó là lời Chúa.

 

 

ĐÁP CA:  Tv 36, 3-4. 5- 6. 30-31

Đáp: Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a).

 

Xướng: 1) Hãy trông cậy Chúa và hãy làm lành, để được cư ngụ trong đất nước, thọ hưởng an ninh. Hãy hân hoan tin tưởng vào Chúa, Người sẽ ban cho sự lòng bạn thỉnh cầu.     - Đáp.      

2)         Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, hãy trông cậy vào Người và để chính Người hành động, Người sẽ làm cho chính nghĩa bạn sáng như bình minh, và quyền lợi bạn tỏ như giờ ngọ.   - Đáp.     

3)         Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan, và lưỡi người nói điều đoan chánh. Luật Thiên Chúa ở trong lòng người, và bước chân người không xiêu té.      -  Đáp. 

 

 

PHÚC ÂM:  Mt 10, 22-25a

 

"Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel cho đến khi Con Người đến.

"Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi".  Đó là lời Chúa.