Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo Ngày 23 / 2

 

Ngày 23 tháng 2

Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo

Lễ nhớ

 

Các bài đọc lấy ở lễ chung các Thánh Tử đạo, tr. 1383-1397,
hoặc các Thánh mục tử, tr. 1398-1416, đặc biệt đọc:

 

BÀI ĐỌC I:  Kh 2, 8-11

 

"Ta biết rõ nỗi gian truân và nghèo khó của ngươi".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

 

Hãy viết thư cho Thiên thần Giáo hội Smyrna rằng: Đây Đấng đầu hết và sau hết, Đấng đã chết và sống lại, phán như sau: Ta biết rõ nỗi gian truân và nghèo khó của ngươi, nhưng ngươi vẫn giàu có; Ta biết rõ những lời vu cáo của những kẻ tự xưng là Do-thái, và kỳ thực thì không phải, mà chỉ là hội đường của  Satan. Ngươi chớ sợ hãi những thống khổ ngươi sắp phải chịu. Rồi đây ma quỷ sẽ tống ngục một vài kẻ trong các ngươi, để thử thách các ngươi và các ngươi sẽ trải qua nỗi gian truân trong mười ngày. Ngươi hãy trung thành cho đến chết và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Ai có tai thì hãy nghe Thánh Thần phán bảo các giáo hội rằng: "Kẻ chiến thắng sẽ không phải chịu đau khổ do cái chết thứ hai".  Đó là lời Chúa.

 

 

ĐÁP CA:  Tv 30, 3cd-4. 6 và 8ab. 16bc-17

Đáp: Lạy Chúa, con phó thác tâm hồn trong tay Chúa (c. 6a).

 

Xướng: 1)Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn, thành chiến luỹ kiên cố để cứu độ con, bởi Chúa là Tảng đá, là chiến luỹ của con; vì uy danh Ngài, Ngài sẽ dìu dắt và hướng dẫn con.    -  Đáp.

2)Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. Con sẽ hân hoan mừng rỡ vì đức từ bi của Chúa.    -  Đáp.

3)Xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại. Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa.    -  Đáp.