Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đức Mẹ Lộ-đức Ngày 11 tháng 2

 

Ngày 11 tháng 2

Đức Mẹ Lộ-đức

 

Các bài đọc lấy ở lễ chung về Đức Mẹ, tr.1365-1382.

Hoặc đọc:  Is 66, 10-14c

"Đây Ta khiến sông bình an chảy vào nó".

Trích sách Tiên tri Isaia.

 

Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: "Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ, các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nảy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa".   Đó là lời Chúa.

 

 

ĐÁP CA:  Gđt 13, 23bc-24a. 25abc (Hr 18bcde. 19. 20)

Đáp: Mẹ là vinh dự của dân tộc chúng con (c. 15, 10d: Hr 9d).

 

Xướng: 1) Hỡi con gái ta, con đã được Chúa là Thiên Chúa Tối Cao chúc phúc trên tất cả mọi người nữ sinh ra ở gian trần. Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên đất trời.    -  Đáp.

2)         Vì hôm nay Thiên Chúa ca tụng danh nàng, miệng người đời không ngớt lời tung hô, và hằng ghi nhớ quyền năng Thiên Chúa đến muôn đời.    -  Đáp.